Hoppa till huvudinnehåll
Slutavstämning korttidsarbete
Nyheter

Slutavstämning av korttidsstöd förlängs

Slutavstämning - senarelagd handläggning pga stor volym ärenden

Tillväxtverket har på grund av många ärenden valt att flytta fram handläggning av slutavstämningar.

Handläggningen av ärenden där stödmottagare ansökt om mer stöd har prioriterats, vilket innebär att de flesta slutavstämningarna kommer börja handläggas i januari 2021. Vilket betyder att du som lämnat in en slutavstämning under september, oktober och november kommer få din avstämning handlagd med start i januari 2021.

När du gjort din slutavstämning görs en genomgång av de uppgifter som lämnats in och jämförs med det stöd som betalats ut. Stödet är preliminärt fram till slutavstämningen. Det kan visa sig efter slutavstämningen att något företag har rätt till mer stöd än vad de fått medan andra blir återbetalningsskyldiga. Om det skulle visa sig efter slutavstämningen att du fått för mycket stöd eller inte har rätt till stöd och därmed blir återbetalningsskyldig kommer du få ett beslut om detta. Du kommer även få information om hur du går tillväga för att betala tillbaka det preliminära stödet.


Ansöka om mer korttidsstöd 

Har du inte ansökt om mer stöd eller förlängt godkännande i samband med avstämningen blev din andra avstämning din sista. Du kan då inte ansöka om mer stöd inom korttidsstödet 2020. Du kan däremot att kunna ansöka om mer stöd i förlängningen av korttidsstödet som är mellan 1 december 2020 och 30 juni 2021.


Den nya lagen för nya stödet förväntas träda i kraft 15 februari 2021

I februari månad kommer Tillväxtverket med datum för när ansökan av det nya stödet kommer att öppna. När ansökan öppnar kommer det att vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020. 

 

Tidigare nyhet från 13 oktober 2020

Slutavstämning korttidsarbete. När du inte söker mer stöd för korttidsarbete kommer din sista avstämning att vara en slutavstämning. Slutavstämningen ger svar på om stödet för hela perioden har fördelats rätt.

Inför slutavstämningen kan du förbereda dig

Du ska uppge liknande uppgifter som vid tidigare avstämningar. Ha tillgång till:

  • Tidrapporter
  • Lönespecifikationer och liknande
  • Även alla avtal under stödperioden

Slutavstämningen kommer visa om du fått för mycket stöd och i så fall blir återbetalningsskyldig. Om slutavstämningen visar att du fått för mycket stöd och därmed blir återbetalningsskyldig kommer du få ett beslut om detta. Innan beslutet är fattat ska du inte göra någon återbetalning. Du kommer få information om hur du ska göra för att betala tillbaka det preliminära stödet. Att få beslutet kan dock ta längre tid än det gjorde vid själva ansökan.

Vad händer efter slutavstämningen?

Du kommer att få ett beslut när du gjort din avstämning, vilket som sagt kan ta lite längre tid. Du får då beslut om stödet för hela perioden, att det har fördelats rätt.

Överklaga beslutet

Inom tre veckor efter det att du fått beslutet kan du överklaga. Hur man gör står i själva beslutet.

Frågor om slutavstämningen

Tillväxtverket förklarar i en film hur slutavstämningen kan gå till och har mer information på sin sida. Tillväxtverkets film visar information om slutavstämning. 

 

Info om korttidsarbete

  • Lönetaket för stödet är 44 000 kr/ mån
  • Ansökan är öppen hela 2020
  • Stödet är ett rättighetsstöd, vilket innebär att alla företag som har rätt till stödet kommer att få stödet
  • Arbetsgivaren kan få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader
  • Stödet går till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren
  • Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom, semester och föräldraledighet är frånvaro och inkluderas inte i stödet

Vi har tidigare skrivit om korttidsarbete, du kan hitta det innehållet nedan. 

och även mer under Coronainformation för företag.

Tags

Share