Hoppa till huvudinnehåll
Slutavstämning korttidsarbete
Nyheter

Slutavstämning av korttidsarbete?

Slutavstämning korttidsarbete. När du inte söker mer stöd för korttidsarbete kommer din sista avstämning att vara en slutavstämning. Slutavstämningen ger svar på om stödet för hela perioden har fördelats rätt.

Inför slutavstämningen kan du förbereda dig

Du ska uppge liknande uppgifter som vid tidigare avstämningar. Ha tillgång till:

  • Tidrapporter
  • Lönespecifikationer och liknande
  • Även alla avtal under stödperioden

Slutavstämningen kommer visa om du fått för mycket stöd och i så fall blir återbetalningsskyldig. Om slutavstämningen visar att du fått för mycket stöd och därmed blir återbetalningsskyldig kommer du få ett beslut om detta. Innan beslutet är fattat ska du inte göra någon återbetalning. Du kommer få information om hur du ska göra för att betala tillbaka det preliminära stödet. Att få beslutet kan dock ta längre tid än det gjorde vid själva ansökan.

Vad händer efter slutavstämningen?

Du kommer att få ett beslut när du gjort din avstämning, vilket som sagt kan ta lite längre tid. Du får då beslut om stödet för hela perioden, att det har fördelats rätt.

Överklaga beslutet

Inom tre veckor efter det att du fått beslutet kan du överklaga. Hur man gör står i själva beslutet.

Frågor om slutavstämningen

Tillväxtverket förklarar i en film hur slutavstämningen kan gå till och har mer information på sin sida. Tillväxtverkets film visar information om slutavstämning. 

 

Info om korttidsarbete

  • Lönetaket för stödet är 44 000 kr/ mån
  • Ansökan är öppen hela 2020
  • Stödet är ett rättighetsstöd, vilket innebär att alla företag som har rätt till stödet kommer att få stödet
  • Arbetsgivaren kan få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader
  • Stödet går till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren
  • Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom, semester och föräldraledighet är frånvaro och inkluderas inte i stödet

Vi har tidigare skrivit om korttidsarbete, du kan hitta det innehållet nedan. 

och även mer under Coronainformation för företag.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Om formuläret nedan inte laddas kan du komma till det genom att klicka här.

Tags

Share