Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter

Småföretagare - Tips inför årets slut - Lönehantering

Årsskiftet närmar sig och framförallt för dig som hanterar lönerna in-house är det viktigt att se till att alla underlag är uppdaterade och att rutinerna är på plats.

Känns det besvärligt? Accountor kan hjälpa dig med handböckerrutingenomgång eller outsourcing av hela löneadministrationen. Välkommen att höra av dig!

Så. Nu kör vi igång med checklistan för dig som inte outsourcar lönehantering.

UPPDATERA BILFÖRMÅNSVÄRDE

Uppdatera lönesystemet till nyaste versionen och uppdatera beräkningsunderlag för bilförmån. Om du inte har något lönesystem måste du använda räkne-modulen på Skatteverkets webbsida. Lägg in informationen för varje anställds bil och lägg till summan du får ut på respektive lönespecifikation i den löpande lönehanteringen.

NYA SKATTETABELLER

Från den 1 november kan du begära nya skattetabeller. Skicka en CSR-förfrågan (CSR står för ”centrala skatteregistret”) till Skatteverket. Du får en svarsfil som du laddar in i lönesystemet. Då har du aktuell skattetabell för varje anställd.

I CSR-svaret framgår också om personalen begärt jämkning. Dubbelkolla så jämkningen kommit med, så att rätt skatt dras från lönen. Om du inte kör lönehantering med ett professionellt system kan man ringa Skatteverket, väntetiderna är dock oftast väldigt långa i denna period.

CSR-förfrågan gör du här hos skatteverket.

NYA KOSTFÖRMÅNSVÄRDEN

Hämta uppgifter om nya kostförmånsvärden från Skatteverkets webbsida och se till att uppdatera detta i lönesystemet.

EVENTUELL NY PROCENT PÅ SOCIALA AVGIFTER

Information brukar komma från Skatteverket kring årsskiftet, kom ihåg att uppdatera beräkningsunderlagen och semesterskuldsberäkningen till de nya värdena. Lönesystemets leverantör brukar oftast skicka information när ändringen behöver göras och hur. Här hittar du aktuella arbetsgivaravgifter.

LÖNEHANTERING, SKATT OCH SOCIALA AVGIFTER

Stäm av skatt och sociala avgifter mot helårsdeklaration och kontrolluppgifter innan kontrolluppgifterna skickas till Skatteverket. Detta för att säkerhetsställa att rätt inkomst och skatt redovisas till Skatteverket. Det tar bara några minuter, men det går ofta fortare än att behöva skicka in rättelser i efterhand. Konsekvenserna för den anställda vid fel kan bli skyldighet att betala tillbaka pengar till Skatteverket och betala ett skattetillägg om ändringen inte görs innan felet upptäcks av Skatteverket.

SKICKA IN KONTROLLUPPGIFTER FÖR 2017

Enklast är att skicka en fil till Skatteverket från lönesystemet, men om man inte har ett lönesystem går det även att knappa in kontrolluppgiften manuellt.

Kontrollera personer som eventuellt har en särskild kontrolluppgift, till exempel personer utan anknytning Sverige och som varit bosatta här mindre än sex månader.

När du skickar kontrolluppgifter behöver du fylla i reseersättningar, logi, kostförmån etc. samt för rutan ”annan förmån” beskriva vilken typ av förmån det varit. Stäm av att detta blir korrekt när du ser över kontrolluppgift mot helårsdeklaration mm. Det här går automatiskt om du har ett lönesystem. En förmån är all typ av ersättning för privat levnadskostnad som företaget ger till den anställde.

Om du outsourcar lönehanteringen

LÄMNA INFORMATION OM BILFÖRMÅN FÖR NYA ÅRET

Har de anställda bytt bilar? (egentligen kan man byta bilar när som helst, men kan vara bra att stämma av och hålla en kontinuerlig dialog).

JÄMKNING

Se över din jämkning så att Skatteverket har rätt uppgifter – Anställda gör detta på Skatteverkets webb. Påminn gärna dina anställda att de ska ansöka om jämkning och meddela din outsourcingpartner.

LAGRING AV BOKFÖRINGSHANDLINGAR

Kontrolluppgifter och lönespecifikationer är bokföringshandlingar och som ska sparas i 7 år. Om detta inte är klart bör du stämma av med din outsourcingpartner vem som sparar handlingarna. Läs mer om vad som gäller kring lagring av bokföringshandlingar här.

Be gärna också att få kopia på total skattedeklaration för 2017. Den är bra att ha tillhands för att se vad företaget har betalat in till Skatteverket under året.

Vill du outsourca lönehanteringen? Välkommen att kontakta oss »

Share