Hoppa till huvudinnehåll
Fastighetsmoms
Nyheter

Stockholm stads hjälp till lokala företag som drabbas extra av corona

Stockholm företag corona åtgärder. Stockholm stad vidtar åtgärder för att skapa lättnader för det lokala näringslivet. Stockholm drabbas av stora inkomstbortfall i och med convid-19. Stockholm som brukar vara en mullrande levande stad är nu tyst, restauranger, hotell och butiker är tomma på folk. Många av landets verksamheter finns i Stockholm. Besöksnäringen, små och medelstora företag har stora problem. Därför gör Stockholm stad följande:

 • Uppskov för inbetalning av kommunala tillsynsavgifter till och med 31 december 2020. Gäller tillsynsärenden, exklusive brandtillsyn. Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten och Avfall gör endast verksamhetskritiska tillsynsbesök med möjlighet till uppskov för betalningen.
   
 • Möjlighet till uppskov av inbetalning av tomträttsavgälder och arrenden, främst fastigheter inom hotell, konferens och restauranger. Enskild bedömning görs av Exploateringskontoret
   
 • Möjlighet för uppskov av inbetalning för markupplåtelser, till exempel torghandel och foodtrucks. Enskild bedömning görs av ansvarig markägande förvaltning och Trafikkontoret.
   
 • Möjlighet till uppskov för avgifter inom vatten- och avfallshantering införs. Enskild bedömning per objekt görs av ansvarigt bolag, Stockholm Vatten och avfall.
   
 • Möjlighet till uppskov av kommunala hyresinbetalningar. Stadens fastighetsägande förvaltningar och bolag möjliggör för uppskov av lokalhyran för till exempel privat kulturverksamhet, campingplatser, restauranger och annan företagsverksamhet. Enskild bedömning görs av ansvarig förvaltning och bolag.
   
 • Staden bokar om - inte av. Stadens bokning av till exempel externa möteslokaler och konferenser avbokas inte. Staden ombokar istället dessa till hösten för att stötta företagen.
   
 • En fortsatt hög servicenivå i myndighetsbeslutande verksamhet med stor betydelse för det lokala näringslivet ska fortsätta som vanligt.
   
 • Staden ska betala företag snabbare. I normala fall gäller att staden betalar alla sina fakturor inom 30 dagar. Denna betalningstid kortas för att stärka det lokala näringslivets kassaflöde.
   
 • Uteserveringar öppnas tidigare. Restauranger och caféer som redan har ett beviljat tillstånd för uteservering från 1 april–15 april 2020 kan välja att öppna sin uteservering tidigare.
   
 • Halverade hamnavgifter

Läs mer om Stockholm stads hjälp till lokala företag.

 

Vi kan hjälpa dig. Kontakta oss.

Tags

Share