Hoppa till huvudinnehåll
Stöd nyhetsmedier
Nyheter

Stöd till nyhetsmedier - får 500 miljoner i redaktionsstöd

Stöd till nyhetsmedier - nyhetsmedier får 500 miljoner i redaktionsstöd efter regeringens beslut. Stödet kommer börja gälla den 13 augusti genom ändringar i mediestödsförordningen. Redaktionsstödet är till för nyhetsmedier i behov av ekonomiskt stöd. Det är ett brett gällande stöd och kan sökas av medier som dagspress, gratistidningar, webbaserade medier och nyhetsverksamhet i radio- och tv kanaler.

Efterfrågan på nyheter och kvalitetsjournalistik har ökat under covid-19 pandemin samtidigt som annonsintäkterna som finansierar journalistiken har minskat. För att förbättra förutsättningarna för fortsatt nyhetsförmedling har regeringen beslutat att införa ett redaktionsstöd.  Stödet är till den redaktionella verksamheten.

I juli godkände EU-kommissionen den extra ändringsbudget som regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterade i maj. Stödet är aktivt från den 13 augusti.

Om efterfrågan på redaktionsstöd är större än tillgången kommer Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) sätta upp prioriteringsregler.

Stöd till nyhetsmedier i tillägg till det tillfälliga stödet för utgivning

Stödet på 500 miljoner är i tillägg till det tidigare beslutade tillfälliga stödet för utgivning på 150 miljoner kronor. Det tillfälliga stödet för utgivning sattes upp som kompensation för det annonsbortfall som uppstått på grund av Corona. Det tillfälliga stödet för utgivning lämnas till tryckta allmänna nyhetstidningar för utgivning under perioden april till juni 2020.  Sista dag för ansökan är den 10 augusti så fördelningen av detta stöd har alltså inte påbörjats än. Det tillfälliga stödet för utgivning kan lämnas för kostnader som är direkt förknippade med utgivningen under perioden april till juni 2020. Det går även att få stöd för högst 75 procent av det bortfall av annonsintäkter som uppkommit till följd av corona-utbrottet.

Stöd nyhetsmedier

På Accountor försöker våra redovisningskonsulter och våra lönekonsulter att utöver vår leverans att stötta Accountors kunder gällande sådant som är aktuellt och som kan vara av intresse. Vi har också rådgivare som kan bistå inom skatt och olika bolagsärenden. Nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa dig?

Kontakta oss gärna!

Tags

Share