Hoppa till huvudinnehåll
Bilförmån - Vad är det? Regler och skatt
Nyheter

Tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering

Förmånen om fri parkering vid arbetsplatsen förlängs ytterligare. Den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmånen fri parkering vid arbetsplatsen som har gällt sedan våren 2020 förlängs till och med den 30 juni 2022. Förmånen förlängs den 1 mars 2022 men gäller retroaktivt från 1 januari 2022.

Tidigare nyhet, från maj 2021

Förmånen fri parkering vid arbetsplatsen förlängs, förmånen är framtagen för att många företagare vill erbjuda sin personal fri parkering för att underlätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika kollektivtrafik. De tillfälliga reglerna gällande parkeringsförmån (se nyhet nedan från juni 2020) som gällde under 2020 är nu klubbade att gälla även under 2021.

Reglerna träder i kraft 1 maj 2021 och gäller retroaktivt från 1 januari 2021. Mer om fri parkering vid arbetsplats går att läsa på Skatteverkets hemsida.

Tidigare nyhet, från juni 2020

Tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering 2020

Förändringen innebär en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen.

Skattefriheten ska vara tillfällig och gäller för förmån som lämnas efter den 31 mars 2020 och till utgången av december 2020. Bakgrunden till förslaget är att många arbetsgivare vill erbjuda sin personal fri parkering för att underlätta för personalen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken.  Lagar kan i vissa fall tillämpas retroaktivt om det är till fördel för den skattskyldige. 

Förmånen av fri parkering vid arbetsplatsen ska inte tas upp till beskattning enligt lagändringen. Huvudregeln är annars att alla förmåner är skattepliktiga om de inte är särskilt undantagna, detta gäller även om arbetsgivaren erbjuder sina anställda gratis parkering, förmånen värderas då till marknadspris.

Även anställda som beskattas enligt SINK kan ta emot skattefria förmåner enligt ovan. Förmån av fri parkering och förmån av gåvor som är skattefria enligt ovan ska även vara undantagna från sociala avgifter.

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

 
 
Tags

Share