Hoppa till huvudinnehåll
julgåva skatteverket 2020
Nyheter

I år kan du som företagare agera extra generös tomte - om alla har varit snälla såklart!

Skatteverket gick tidigare i år ut med en tillfällig skattefrihet för gåvor (se nedan). Vilken går, om företaget har möjlighet ekonomiskt, att kombinera med de ursprungliga 450 kr för julgåva, vilket innebär att gåvor upp till 1450 kr (inkl. moms) kan ges per person. Om man inte nyttjat de 1000 kr tidigare under 2020. Tanken med de 1000 kr var att detta skulle gälla endast vårdpersonal men pga svårigheter att avgränsa mot annan verksamhet så utvidgar SKV skattefrihet tillfälligt för gåva (1000 kr - Corona relaterad gåva).

  • Enligt Skatteverket får gåva vid jul ges för max 450 kr (inkl. moms).
  • Företaget får lyfta moms och dra av kostnaden för gåvan, skulle summan överstigas måste mottagaren betala förmån på hela beloppet och den blir inte avdragsgill.
  • Gåvan ska vara just en gåva, inte rena pengar eller något ska kan bytas mot pengar.
     

 

Tidigare nyhet, från 20.06.03

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda och för förmån av fri parkering

För att ge möjlighet att visa extra uppskattning till sin personal under dessa svåra omständigheter är det tillfällig skattefrihet att ge gåva från 1 juni. Syftet med denna tillfälliga skattefrihet är också att stimulera ökad konsumtion. Och förmånen fri parkering vid arbetsplatsen är framtagen för att många företagare vill erbjuda sin personal fri parkering för att underlätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika kollektivtrafik.

Tillfällig skattefrihet för gåvor

En tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren gäller under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020, på gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet träder i kraft 1 juni och gäller för gåvor som lämnas från 1 juni till och med 31 december 2020.

Om gåvan är värd mer än 1 000 kronor så beskattas den del som överstiger 1 000 kronor. Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.

Gåvor som lämnas i pengar är inte skattefria. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva.

Syftet är att skattefriheten för gåvor är ett sätt att stimulera ökad konsumtion. Man vill också underlätta för arbetsgivare som vill visa sin personal extra uppskattning under extra svåra omständigheter. Skattefriheten kommer inte att omfatta gåvor i form av pengar. Gåvan måste ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda.

Tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering

Förändringen innebär en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen.

Skattefriheten ska vara tillfällig och gäller för förmån som lämnas efter den 31 mars 2020 och till utgången av december 2020. Bakgrunden till förslaget är att många arbetsgivare vill erbjuda sin personal fri parkering för att underlätta för personalen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken.  Lagar kan i vissa fall tillämpas retroaktivt om det är till fördel för den skattskyldige. 

Förmånen av fri parkering vid arbetsplatsen ska inte tas upp till beskattning enligt lagändringen. Huvudregeln är annars att alla förmåner är skattepliktiga om de inte är särskilt undantagna, detta gäller även om arbetsgivaren erbjuder sina anställda gratis parkering, förmånen värderas då till marknadspris.

Även anställda som beskattas enligt SINK kan ta emot skattefria förmåner enligt ovan. Förmån av fri parkering och förmån av gåvor som är skattefria enligt ovan ska även vara undantagna från sociala avgifter.

 

Vad gör Accountor gentemot våra kunder:  Istället för att köra en extra lönekörning för att rätta detta retroaktivt så kan vi/ eller du som kund gå direkt in på Skatteverkets sida och rätta där. Hos berörd personal kommer rättningen synas först i deklarationen och de kommer få tillbaka pengarna nästa år. För de kommande månaderna, från och med juni korrigerar Accountor detta direkt vid lönekörningen.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Tags

Share