Hoppa till huvudinnehåll
Skattekonsult tipsar inför 2019
Nyheter

Vår skattekonsult ger råd inför 2019. Tips till småföretagare.

Skattekonsult tipsar

Inför årskiftet 2018/19

Skattekonsult berättar. Det finns en hel del att ta hänsyn till och förbereda före årets slut, att tänka på inför årskiftet. Här har vi samlat en generell lista på åtgärder som kan krävas, eller som kan vara fördelaktiga att överväga. Det är ingen allomfattande lista men täcker in det viktigaste inom skatterådgivning till småföretagare. Vi har också tagit med några redovisningstips relevanta för småföretag vid årsskiftet. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp.

ACCOUNTORS SKATTEKONSULTER HJÄLPER DIG GÄRNA MED EN GENOMGÅNG AV VAD SOM BEHÖVS I DITT FÖRETAG

Låt oss börja med den här checklistan som är en bra start. Specifika tips för ägare av enskilda firmor respektive fåmansaktiebolag hittar du längre ner i artikeln. 

INVENTARIER

Inventarier av mindre värde, dvs ett halvt prisbasbelopp (22 750 kr för 2018), kan med fördel köpas in före årsskiftet för att minska skatten. Gör du flera inköp av inventarier som inte har med varandra att göra gäller 22 750 kr för varje inköpstillfälle.

Du kan däremot inte dela upp inköp av inventarier som hör ihop för att därigenom kringgå beloppstaket. Överstiger du beloppet ska inköpet bokföras som inventarier och föras in i inventarieregistret och skrivas av under flera år.

TÄNKER DU STARTA AKTIEBOLAG ELLER OMBILDA TILL AKTIEBOLAG?

Om du går i tankar på att starta upp ett aktiebolag kan det vara fördelaktigt att registrera bolaget före årsskiftet. Om ditt nya bolag gör ett bra resultat och du vill ta ut utdelning kan du då ta ut mer pengar som beskattas till den lägre skattesatsen 20 %. Om du startar/förvärvar bolaget före årsskiftet har du möjlighet att ta ut 171 875 kr (2,75 IBB) mer i utdelning, med 20 % kapitalskatt.

Mikael Svensson, skattekonsult på Accountor fortsätter ”Om man hårdrar det ska du inneha aktierna i bolaget före årsskiftet och måste därmed ha betalt in pengarna på banken innan årsskiftet för att kunna tillgodoräkna dig s.k. sparad utdelning. Det räcker alltså inte att bara registrera firman hos Bolagsverket.”.

UNDVIK ENKLA FEL I ÅRSREDOVISNINGEN

UC varnar för att allt fler företagare lämnar in felaktiga årsredovisningar. Det är i regel fel som är enkla att upptäcka, som exempelvis att balansräkningen inte balanserar eller att resultaträkningen sinte summerar korrekt. Felen rapporteras till Bolagsverket och kommer med som en notis i kreditupplysningar om ditt företag, vilket förstås inte bra ut. Är du osäker på hur en årsredovisning ska upprättas bör du överväga att ta hjälp av en redovisningskonsult.

Skattekonsultens tips till ägare av enskilda firmor

RÄTT RESULTAT

Det är visserligen trevligt att få tillbaka på skatten, men lockas inte att ”trycka fram” för mycket resultat via periodiseringsfonder och expansionsmedel. Med hjälp av periodiseringsfonder kan du skjuta upp beskattningen med upp till 30 % av resultatet i som mest sex år. Syftet med periodiseringsfonder är inte främst att minskat skatten ett enskilt år utan för att fördela inkomsten över flera år.

Under vissa förutsättningar kan det vara skattemässigt fördelaktigt att använda sig av expansionsmedel och spara överskottet i bolaget. Det är dock ett komplicerat område, så vi rekommenderar att du kontaktar Accountors skatterådgivare om du vill ha hjälp med hur du ska ta hand om ditt överskott.

På motsvarande sätt som du i aktiebolaget bör ta ut ”rätt lön”, bör du i enskilda firman i regel tillåta beskattning av överskott i nivå med pensionsgrundande inkomst (ca 504 000 kr) innan du börjar fundera på vad du ska göra med resterande överskott. För att optimera din skattesituation.

SE ÖVER OM BOLAGET NÄRMAR SIG GRÄNSVÄRDET FÖR K2-REGELVERKET

Omsätter företaget över 3 Mkr får du inte längre upprätta förenklat årsbokslut, utan måste övergå till K2-regelverket. Läs mer om det här »

Skattekonsultens tips till ägare av fåmansbolag (FÅAB)

Ett fåmansbolag är ett onoterat aktiebolag där max fyra personer äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna. Läs Skatteverkets utförligare förklaring här »

TA UT RÄTT LÖN

Under förutsättning att det finns resultat och likviditet i bolaget bör du ta ut 468 700 kr i lön 2018 (vilket är brytpunkten för statlig inkomstskatt). För personer över 65 är gränsen 494 300 kr. Alternativt kan du sikta lite högre och ta ut en lön på 504 000 kr, vilken ger en maximal pensionsgrundande inkomst. Högre än 504 000 kr bör du helst inte ta ut. Då bör du titta på utdelning eller högre avsättning till tjänstepension istället.

UTDELNING

Äger du kvalificerade andelar med mer än 4% i ett FÅAB bör du eller närstående till dig ta ut tillräckligt med lön för att kunna utnyttja lönebaserad utdelning (även kallat Huvudregeln i 3:12-reglerna). Lönen måste uppgå till minst 6 IBB (375 000) +5 % av de totala lönerna, dock max 9,6 IBB = 600 000 kr. Så i vissa fall kan det vara värt att ta ut en högre lön än 504 000 kr för att kunna utnyttja 3:12 reglerna till max.

TJÄNSTEPENSION

Avdrag för tjänstepension uppgår till max 35 % av den anställdes lön (du får beräkna utifrån högsta lönen innevarande år eller föregående år), dock max 455 000 kr i avdrag per år/anställd. Ta inte för mycket lön. 35 procent kanske ingen sätter av, men upp emot 5-10 % är inte ovanligt om du redan har tagit ut mycket lön.

JULGÅVA

Se till att du ger dig själv och dina anställda en skattefri julgåva om max 450 kr inklusive moms. Du måste ge till alla på företaget för att det ska kunna vara skattefritt. Läs mer om vad som gäller kring julgåvor i vår artikel »

SE ÖVER OM BOLAGET NÄRMAR SIG GRÄNSVÄRDENA FÖR REVISIONSPLIKT

Du kanske redan frivilligt har valt att ha en revisor. Det finns fördelar med det, bland annat ser det bra ut för investerare. Men har företaget ingen revisor behöver du hålla koll på gränsvärdena för när revisionsplikten aktualiseras. Om mer än ett av villkoren nedan uppfylls under de två senaste räkenskapsåren måste du ha en revisor:

>3 anställda
+1,5 Mkr i balansomslutning
+3 Mkr i nettoomsättning

FRISKVÅRD

Det har hänt mycket för friskvård under året. Läs mer av vad vi har skrivit tidigare» eller på skatteverkets hemsida»

Nyfiken på våra tjänster?

Tags

Share