Hoppa till huvudinnehåll
Vinstutdelning eller koncernbidrag inget stöd för korttidsarbete
Nyheter

Vinstutdelning eller koncernbidrag påverkar möjlighet till stöd för korttidsarbete

Vinstutdelning eller koncernbidrag påverkar möjlighet till stöd. Företag som gör utdelningar eller lämna koncernbidrag kan inte komma ifråga för stöd för korttidspermitteringar.  Nu har Tillväxtverket förtydligat vad som gäller på sin hemsida. De meddelar att man kommer att tolka lagen som att företag som gör eller, efter 16 mars, har gjort utdelningar inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge och därför inte kan komma ifråga för stöd för korttidspermitteringar.

Regeringen har presenterat en lagrådsremiss där lagtexten förslås ändras så att aktieutdelningar särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett företag är berättigat till stödet för korttidsarbete.

Aktieutdelningar är inte förenligt med lagen om stöd vid korttidsarbete. Analysen ger också Tillväxtverket stöd att kontrollera utdelningar och att återkräva stödet om så skett.

Inför beviljande av korttidsstöd bör koncernbidrag bedömas på samma sätt som utdelning. Tillväxtverket kommer göra bedömningen individuellt för varje arbetsgivare/stödmottagare. Bolag som ingår i en koncernstruktur kommer bedömas separat.

En längre period än de månader företaget uppbär stöd kommer tas i beaktande när Tillväxtverket bedömer det ekonomiska läget för företaget. Tillväxtverket kommer se över hela räkenskapsåret när de säkerställer att stödet inte missbrukats genom till exempel värdeöverföringar i nära anslutning till stödperioden.

Det är upp till bolaget ifråga att visa att förutsättningar för stöd föreligger om de har gjort en vinstutdelning. Detta gäller även mindre bolag. Formuleringen i nuvarande lagtext gör att samma regler gäller för alla typer av bolag, oavsett storlek. Det krävs en lagändring för att mindre bolag ska kunna undantas från möjligheten till värdeöverföringar samtidigt som man uppbär stöd.

Accountor kommer att följa utvecklingen noga och så snart det har presenterats mer information så kommer vi uppdatera den här. Avvakta utdelningar om du som bolag sökt stöd för korttidsarbete eller som avser att göra det. Vi kan hjälpa våra kunder att ändra föreslagna utdelningar och i vissa fall även beslutade utdelningar. 

Kontakta oss gärna

Tags

Share