Hoppa till huvudinnehåll

Peter Einarsson

Senior Advisor
Peter Einarsson har en mångårig erfarenhet som kvalificerad rådgivare inom redovisning. Han har stor praktisk erfarenhet av att upprätta års- och koncernredovisningar, att utveckla rapporteringsmallar, skattefrågor, omstruktureringar, konverteringar (K3 och IFRS), samt finansiell rapportering och kvalitetssäkring. Peter har tidigare arbetat på EY med revision av både noterade bolag och internationella koncerner.

Under senare år har Peter främst arbetat med företag som bedriver utveckling av läkemedel, fastigheter, Private-Equity samt service- och tjänsteföretag.
Peter Einarsson