Hoppa till huvudinnehåll
Referens_Socialdemokraterna_ekonomi

Socialdemokraterna i Stockholm har kontroll även när de tar hjälp med lön och redovisning

Tar hjälp med lön och redovisning

För Socialdemokraterna i Stockholm, Stockholms arbetarekommun, är utmaningen generellt och för ekonomiarbetet att arbetsbelastningen är ojämn över året och dessutom varierar från år till år, beroende på om det är valrörelseår eller inte. Lena, ekonomiassistent på Socialdemokraterna i Stockholm, Stockholms arbetarekommun, berättar om samarbetet med Accountor som har pågått sedan december 2013.

Skönt att Accountor har expertisen inom lön och redovisning och koll på nya regler

Socialdemokraterna i Stockholm, Stockholms arbetarekommun, har en ordinarie arbetsstyrka på 10 anställda, men även den varierar periodvis. Nu har det varit valår flera år i rad, det har varit EU-, kyrko- och allmänna val. Detta har inneburit extremt mycket att göra dessa år med flera tillfälliga medarbetare och många olika arvoderingar, löner och faktureringar. ”Det pendlar verkligen under året, vilket Accountor löser bra”, berättar Lena. ”Det som är bra med att outsourca är att Accountor har kunskapen och kollen. Att jag inte behöver kunna allt, utan kan luta mig tillbaka och låta Accountor göra rätt.” För just att Accountor har expertis, kunskap och alltid koll på nya semester- och skatte- eller andra regler är något som Lena verkligen uppskattar. Lena berättar att hon själv har stort kontrollbehov och även om Accountor gör jobbet har hon stor insyn i vad som görs och har bra överblick.

En samarbetspartner som är lyhörd och smidig

Accountor har varit Socialdemokraterna i Stockholms samarbetspartner för lön och redovisning i sex år. I och med variationen i arbetsbelastning ändras förutsättningarna hela tiden. Då är Accountor mycket smidiga, flexibla och lyhörda om vi vill ändra något. Om vi vill utöka vårt samarbete eller minska det, så är det aldrig något problem.

Viktigt att ha bra kontakt med den jag jobbar med

Ett välfungerande samarbete, att man har förtroende för varandra och att man har en dialog är viktigt för Lena. Och det har fungerat bra ända från start.

”Någon gång har det krockat lite med en konsult, men även då har Accountor varit snabba och lyhörda och bemött det och bytt konsult.”

”En stor fördel är att Accountor är så professionella och att jag inte behöver kunna allt, och att jag alltid kan fråga dem om det är något jag behöver veta. Och svaret kommer alltid snabbt”, säger Lena

Vill du få hjälp med lön och redovisning? Kontakta oss.

Share