Hoppa till huvudinnehåll
forefront Accountor

Tryggt att ha samarbete med någon som är helt fokuserad på våra löner på Forefront

Tryggt samarbete ekonomi - Forefront Consulting

Bransch: Konsultation inom management, IT och design
Ägartyp: Privat Aktiebolag
Tjänster hos Accountor: Lönehantering
Omsättning: 300 Mkr
Antal anställda: 260
Orter: Stockholm, Malmö, Halmstad, Sundsvall, Linköping, Åre, Uppsala
Kund till Accountor sedan: 2013
Webbsida: www.ffcg.se
Kontaktperson: Kristina Jernström, Ekonomichef

 

Forefront Consulting är ett konsultbolag med digitalt fokus. Tjänsterna innefattar konsultation och stöd till företag som vill ligga i framkant när det gäller digitalisering. Företaget erbjuder tjänster inom strategi och verksamhet, design och teknik.

Problemet

Vid starten 2008 sköttes lönehanteringen av egen personal i system som driftades internt. Företaget hade en stark organiskt tillväxt, vilket med tiden ställde allt högre krav på ekonomifunktionen. Till en början var det hanterbart att sköta allt internt, men i takt med att företaget växte ville man ha en lösning som fungerade på lång sikt.

Forefront provade att outsourca den löpande bokföringen (inte till Accountor), men resultatet blev inte som önskat. Man anställde en financial controller för att återställa ordningen. Bokföringen togs inhouse igen och ekonomifunktionen började byggas kring ett nytt affärssystem.

För Forefront som konsultbolag är medarbetarna den största tillgången. Därför var det prioriterat att all administration som rör personalen skulle fungera optimalt. Ingen blir ju glad att få fel lön till exempel. För att klara utmaningen internt hade man behövt anställa en person till för att jobba med lön och dessutom skaffa ett dedikerat lönesystem.

Lösningen

Lönehantering kändes lättare att outsourca än redovisning. Det upplevdes som en mer etablerad tjänst på marknaden där man fick hjälp med system, men även tillgång till expertkompetens och rådgivning. Forefront påbörjade därmed en mindre upphandling för att hitta lämpliga leverantörer.

Avgörande för valet av leverantör, utöver uppfyllande av kravbilden, var att det fanns tidigare erfarenheter av samarbete med Accountor inom organisationen. De goda erfarenheterna av Accountors lönetjänst gjorde att man kände sig trygg i valet.

Resultatet

Idag arbetar Forefronts interna ekonomiavdelning parallellt med Accountors lönekonsult. Det är ett väl fungerande samarbete, där man uppskattar kompetensen hos konsulten och fördelen med att slippa ha ett eget lönesystem. ”Det känns tryggt att ha ett samarbete med någon som är helt fokuserad på att hantera löner. Någon som är uppsjungen på alla lagar, regler, avtal, anställningsformer, pensioner och så vidare. Sen vill jag nämna att vår konsult på Accountor är grym. Hon är otroligt rak och tydlig och vi är väldigt nöjda med arbetet hon gör åt oss.”, säger Kristina Jernström, ekonomichef på Forefront Consulting.

Tags
Sweden

Share