Hoppa till huvudinnehåll
Accountor Contact Forumissa

Internprissättning, transfer pricing, mellan Sverige och Ryssland på rätt sätt

Internprissättning, transfer pricing, mellan ryska och utländska koncernbolag, t ex svenskt dotterbolag eller filial i Ryssland, kräver analys av ”transfer pricing” regler som de uttrycks av OECD i modellavtal och riktlinjer (Transfer Pricing Guidelines).

Med hjälp av Accountors kompetenta kollegor i Ryssland kan vi hjälpa dig med Transfer Pricing analys, Transfer Pricing Policy och dokumentationskrav inom detta område så att inga onödiga sanktionsavgifter uppkommer eller att du vid en ev. skatterevision är väl förberedd för att snabbt kunna ge relevanta svar på myndighetens frågor.

Så här går arbetet till

Identifiering av berörda enheter och controlled transactions

 • Grundläggande analys av avtal mellan berörda enheter och företagets redovisningsuppgifter. Identifiering av transaktioner mellan berörda enheter.
 • Fastställande av aktieandelar och/eller andra typer av kontroll mellan berörda enheter. Baseras på analys av organisationsscheman, bolagsordningar, dokumentation av bolagsstämmor och annan tillgänglig information som rör berörda enheter.
 • Kontroll av företagets räkenskapsuppgifter för bestämmande av kontrollerade transaktioner baserade på summa och kvalitativa kriterier
 • Tillämpning av särskilda tester och frågeformulär för att erhålla information som är nödvändig för identifiering av controlled transactions.
 • Skriftlig rapport till kunden om behovet av redovisning av controlled transactions under ett visst år.
accountor brand group happy people
bokföringsprogram redovisning online digital klurigt med bokföring

Affärsöversikt och analys av kommersiella och finansiella villkor för controlled transactions

Val av tillämplig Transfer Pricing-metod

 • Undersökning av affärssystem och företagsinterna relationer i koncernen.
 • Detaljerad analys av koncerninterna avtal för att kunna bestämma vilka faktorer som påverkar internprissättning, inklusive analys av funktioner, skyldigheter och risker för parterna i transaktionerna, fördelning av tillgångar osv.
 • Granskning av primär dokumentation och redovisningsinformation som rör controlled transactions för verifiering av funktioner i det faktiska utförandet av avtal.
 • Val av tillämplig Transfer Pricing-metod.
 • Skriftlig rapport till kunden avseende relevant Transfer Pricing-metod att tillämpa för att säkerställa compliance krav i syfte att undivk utredningar och eventuella sketterevisioner från skattemyndigheter i de länder som gränsöverskridande transaktioner granskas. 

Jämförande analys av internpriser

 • Kontrollera tillgängligheten av information om marknadspriser för jämförbara transaktioner inom offentliga informationskällor.
 • Sökning, kontroll, urval och bearbetning av statistiska uppgifter om marknadspriser/lönsamhet som är lämplig för jämförande analys.
 • Beräkning av marknadsintervallet för priser/lönsamhet.
 • Beräkning av finansiella index för det företag som behövs för jämförande lönsamhetsanalyser.
 • Jämförande analys av bolagets internprissättning enligt den valda Tranfer Pricing-metoden.
 • Rapportera till kunden om marknadsintervall för priser/lönsamhet till marknadsnivå.
Pasin kuva

Internprissättning, transfer prcing - förberedelse av uppdatering av dokumentation

 • Identifiering av berörda enheter och kontrollerade transaktioner
 • Analys av kommersiella och finansiella villkor för kontrollerade transaktioner. Val av tillämplig Transfer Pricing-metod.
 • Jämförande analys av internpriser genom vald Transfer Pricing-metod
 • Förberedelse av dokumentation för internprissättning enligt kraven i OECD:s modellavtal.
 • Information om parter i kontrollerade transaktioner, deras funktioner, tillgångar som använts, ekonomiska/affärsmässiga risker
 • Beskrivning av kontrollerade transaktioner, deras villkor och prissättningsmetoder
 • Information om de skattejusteringar som gjorts av företaget

Accountor kan hjälpa dig i 7 länder

Accountor hjälpa dig med allt från att starta upp ett bolag, betala löner, göra rapportering till att göra bokslut och konsolideringar. Vi är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. Utöver i Sverige kan vi hjälpa dig i följande länder: FinlandNorgeDanmarkNetherlandsRyssland och Ukraina. Tveka inte, kontakta oss redan idag. 

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss redan idag

Share