Hoppa till huvudinnehåll
portaat_vaaleanpunainen_rakennus

Controlling - Specialistkompetens för din skull

Behöver du stöd inom controlling hjälper Accountors controllerteam gärna till. Vi har en samlad och bred branschkompetens, allt från mindre entreprenörsdrivna företag till större koncerner.

Området controlling täcker ett ganska brett område inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och vi på Accountor fokuserar på att se helheten och sambandet i dessa processer. Med vår omfattande erfarenhet som grund kan vi stötta dig med det du behöver. För att konkretisera det lite mer har vi delat upp området i olika delar, såsom ekonomistyrning, affärsplanering, lönsamhetsanalys och nyckeltalsanalys. 

Controlling täcker in flera områden inom ekonomi

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är en förutsättning för att du snabbt ska kunna få en bild över hur verksamheten går. Vi erbjuder hjälp med att skapa en modell och metoder för att strukturera den ekonomiska informationen i verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Detta med syfte att öka kontrollen och underlätta uppföljningen.

Affärsplanering

Du får rätt stöd i din affärsplanering, budget och prognosarbete hos oss eftersom vi anpassar oss efter dina behov och önskemål. Vi har rätt kompetens för dig och vill gärna vara med som partner i ditt företags utveckling av nya processer inklusive framtagande av metod, mallar och dokumentation eller som bidragande resurs i en redan befintlig process.

Lönsamhetsanalyser

Vi erbjuder framtagande av metoder och mallar för relevanta lönsamhetsanalyser. Kunskap om vilka delar i ett företag som är lönsamma är grundläggande för att kunna driva en verksamhet på ett bra sätt och ge ledningen relevanta underlag för beslutsfattande. Lönsamhetsanalyser kan göras i fler dimensioner som exempelvis produkter, tjänster, kunder, leverantörer, avdelningar/funktioner, produktionsenheter och personalgrupper. Analysen kan baseras på både redovisningsinformation och på annan data som finns tillgänglig internt eller externt.

Nyckeltalsanalys

Hos oss får du stöd i processen för framtagning, implementering samt metod för uppföljning av relevanta och branschspecifika nyckeltal. Genom att använda nyckeltalsanalys kan ditt bolag få nya perspektiv på hur verksamheten går med andra parametrar än traditionella resultatrapporter. Parametrar som inte är ekonomiska kan användas för att mäta och följa upp trender i verksamheten. Med hjälp av benchmarking kan du också få en indikation på hur du ligger till jämfört med konkurrenter i branschen.

Behöver du experthjälp inom redovisning? kolla in vår sida om Qualified Accounting.

Cunning man

Hör av dig till oss så hjälper vi dig

Share