Hoppa till huvudinnehåll
Du är här:
portaat_vaaleanpunainen_rakennus

Controlling

Accountor erbjuder controlling-stöd för företag där vi ser på helheten och sambandet i ekonomi- och verksamhetsprocesserna. Med vår kunskap, omvärldsanalys och ekonomiska mått hjälper vi dig med företagets inre effektivitet, företagets verksamhetsstyrning.

 

Området Controlling täcker upp ett ganska brett område inom verksamhetsstyrning. Vår erfarenhet gör att vi kan stötta brett, men för att förenkla har vi försökt dela upp området i olika delar: affärsplanering, lönsamhetsanalys, nyckeltalsanalys, ekonomistyrning och ekonomihandbok.

 

Affärsplanering

Accountors konsulter erbjuder stöd i affärsplaneringsarbetet. Stödet utformas efter kundens önskemål till att omfatta utveckling av en helt ny process inklusive framtagande av metod, mallar och dokumentation eller som bidragande resurs i en redan befintlig process.

 • Utforma och utveckla innehåll, plan och process för verksamhetens affärsplanering
 • Skapa budgetmodeller och metoder för framtagande av budget
 • Skapa modeller och metoder för framtagande av prognos
 • Leda och eller som resurs stötta i verksamhetens planerings-/budgeteringsarbete
   

Lönsamhetsanalyser

Lönsamhetsanalyser är viktiga för att ledningen ska få bättre underlag för beslutsfattande. Våra konsulter kan stödja arbetet med att skapa modeller för lönsamhetsanalys.

Kunskap om vilka tjänster, produkter och kunder som är lönsamma är grundläggande för att kunna driva en verksamhet på ett bra sätt.  Accountor tillhandahåller metoder och mallar för att skapa relevanta analyser.

Lönsamhetsanalyser kan exempelvis göras i dimensioner som:

 • Produkter och tjänster
 • Kunder
 • Leverantörer
 • Avdelningar/funktioner
 • Produktionsenheter
 • Personalgrupper

Analysen kräver insyn i, och förståelse för den verksamhet som avses. Analysen kan baseras både på redovisningsinformation och på annan data som finns tillgänglig internt eller externt.

Nyckeltalsanalys

Accountors konsulter kan stödja dig i processen för framtagning, implementering samt metod för uppföljning av relevanta och branschspecifika nyckeltal. Genom att använda sig av nyckeltalsanalys kan andra parametrar än traditionella resultatrapporter ge nya perspektiv på hur verksamheten går. Parametrar som inte är ekonomiska kan användas för att mäta och följa upp trender i verksamheten. Produktivitet är ett nyckeltal som ofta används för att mäta resultat och utveckling inom olika områden. Med hjälp av benchmarking kan man också få en indikation på hur man ligger till jämfört med konkurrenter i branschen.

Ekonomistyrning

Accountor erbjuder stöd för företag att kunna följa upp hur det går för sin verksamhet. Det är viktigt att bevaka, följa upp och styra på rätt information. Att strukturera den ekonomiska informationen i verksamheten på ett ändamålsenligt sätt kan bidra till att snabbt kunna se hur verksamheten går. Olika dimensioner kan användas för att registrera all ekonomiska data på konton, kostnadsställen, kostnadsbärare, projekt etc. Med hjälp av ekonomistyrning får företag bättre kontroll på sin verksamhet.

Ekonomihandbok

Ekonomihandbok är ett krav för börsnoterade verksamheter men även andra verksamheter har nytta av att samla all information om den ekonomiska styrmodellen och hanteringen i ett samlat dokument. Vi kan stötta dig i framtagning av en ekonomihandbok och eller revidering av befintlig.

Hör av dig så berättar vi mer

Share