Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljölagen arbetsmiljö aml

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av verksamheten och hjälper dig att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Det är enligt arbetsmiljölagen arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Vi kan hjälpa er se över att företaget uppfyller lagkraven. Det gör vi genom att analysera era processer och rapportera hur ni behöver göra för att systematisera arbetsmiljöarbetet. Behoven kan se mycket olika ut beroende på företagets storlek och hur ni jobbat tidigare. Vi anpassar lösningen efter era behov.

Några exempel på delar vi kan komma att gå igenom:

  • Upprätta riktlinjer och policys
  • Ta fram handlingsplan för risker
  • Process för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • Årlig uppföljning
  • Rutiner i form av skyddsronder och regelbundna möten
  • Anmälningar av olycksfall och tillbud
  • Fördelning av arbetsmiljöansvar
  • Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön
  • Stöd i rehabiliteringsprocessen

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

Om formuläret nedan inte laddas kan du komma till det genom att klicka här.

Share