Hoppa till huvudinnehåll
Du är här:
Arbetsmiljölagen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är enligt arbetsmiljölagen arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Detta ska ske på ett systematiskt sätt och vara en naturlig del av verksamheten.

 

Vi kan hjälpa dig se över att företaget uppfyller lagkraven. Det gör vi genom att analysera era processer och rapportera hur ni behöver göra för att systematisera arbetsmiljöarbetet. Behoven kan se mycket olika ut beroende på företagets storlek och hur ni jobbat tidigare. Vi anpassar lösningen efter ditt behov.

Några exempel på delar vi kan komma att gå igenom:

  • Upprätta riktlinjer och policys
  • Ta fram handlingsplan för risker
  • Process för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • Årlig uppföljning
  • Rutiner i form av skyddsronder och regelbundna möten
  • Anmälningar av olycksfall och tillbud
  • Fördelning av arbetsmiljöansvar
  • Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön
  • Stöd i rehabiliteringsprocessen

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

Share