Skip to main content

Аудиторські послуги

Крім проведення обов’язкового аудиту, фахівці компанії готові надавати акціонерам і керівництву компаній, які перевіряються, вичерпну інформацію, що стосується питань забезпечення внутрішнього контролю, управління ризиками та підвищення ефективності бізнес-процесів.

Проведення обов’язкового аудиту в Україні

Якщо діяльність Вашої компанії (підприємства) відповідає критеріям, визначеним українським законодавством, ми можемо підготувати для Вас повний пакет бездоганно складених звітних документів згідно з П(С)БО та нормативно-правовими вимогами. У структурі нашої компанії є спеціально виділена група фахівців, які займаються виконанням передбачених законом обов’язкових процедур від імені наших клієнтів, а також підготовкою для них рекомендацій щодо оптимізації поточної діяльності.

Нашу компанію включено до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів України.

Ініціативний аудит

Проведення розширених аудиторських перевірок, що виходять за рамки обов’язкових вимог, може принести чимало користі, сприяючи мінімізації ризиків і підвищенню ефективності роботи Вашої компанії (підприємства). Які б завдання Ви не ставили перед собою, наші експерти можуть допомогти Вам шляхом проведення відповідних перевірок і підготовки професійних рекомендацій. Результат – підвищення керованості бізнесу при одночасному зниженні витрат. Непогано, чи не так?

Перелiк аудиторських перевiрок

Аудиторські перевірки підприємств, що ми проводимо, включають:

  • Аудит принципів бухгалтерського обліку на підприємстві;
  • Аудит системи внутрішнього контролю;
  • Аудит здійснення фінансових розрахунків;
  • Аудит кадрової документації;
  • Аудит, що відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • Комплексна перевірка фінансового, податкового та юридичного аспектів діяльності підприємства.

Ми успішно проводимо аудиторські та комплексні перевірки діяльності міжнародних та українських компаній. Наші експерти мають суттєвий досвід роботи з підприємствами сфери роздрібної та оптової торгівлі, виробництва, нерухомості, B2B-сектора тощо. Серед наших клієнтів є транснаціональні корпорації, представники середнього бізнесу та приватні інвестори, що оперують у рамках українського ринку. Крім того, оскільки наша компанія веде діяльність у семи країнах і є найбільшим постачальником фінансових і кадрових послуг у Північній Європі, вона бере участь у реалізації низки великих міжнародних аудиторських проектів.

Для отримання детальнішої інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами!