Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning av behandlingsåtgärder och underbiträden

Du kan beställa aktuell information om behandling av personuppgifter och vår användning av tjänsten till önskad e-postadress om underbiträden. Använd formuläret nedan.

För kontinuiteten i Accountors tjänsterna är det nödvändigt att vi använder oss av vissa externa tjänsteleverantörer. Dessa företag spelar rollen som underbiträde av personuppgifter. Med hänvisning till avtalet mellan Accountor och kunden, kunden ger samtycke till Accountor till användning företag som särskilt avtalats om behandling av personuppgifter. Accountor vidare överföras till dessa företag personuppgifter som erhållits från kunden i enlighet med kundens och Accountor med personuppgiftsbiträdesavtalet.

Du kan också beställa på att bli meddelad om ändringar i de underbiträden vi använder.

Vi kommer endast att använda de personuppgifter vi har begärt för det ändamål för vilket de begärdes.

Tags

Share