Hoppa till huvudinnehåll
Blogg

Hur visar Accountor mod och vad har vi gjort för att vara innovativa?

Mod och framtid är två av Accountors värderingar som innebär att vi har mod att ta oss utanför vår komfortzon för att skapa en bättre framtid för oss och våra kunder. Vi gjorde en snabb frågerunda i sex Accountor-länder och frågade hur vi där under pandemikrisen visat mod och ser på framtiden.

Guido Wellig

Vi är närmare våra kunder

2020 har varit en global utmaning som påverkat människor och företag. Hos Accountor i Ukraina och Nederländerna har vi närmat oss våra kunder, gett dem råd om "sätt att arbeta hemifrån" och hjälpt dem att skapa rutiner för att hjälpa sina kollegor att prestera på samma eller till och med en högre nivå än innan Covid. Om det någonsin har funnits tid att använda automatisering och robotik för att skapa ett smartare sätt att arbeta och förbättra lönsamheten, så är det nu.

Guido Wellig, CEO
Accountor Netherlands and Ukraine

Accelererar automatiseringen

I Norge förstod Accountor redan tidigt 2020 att detta är tidpunkten då vi måste ha modet att vända en utmanande situation till möjligheter. Vi kom fram till att digitaliseringen är nyckeln: vi förstärkte och påskyndade våra omstrukturerings- och automatiseringsprojekt. För det andra såg vi att det nu var dags att skapa ytterligare tjänster: vi har satsat mer på rådgivning t.ex. gällande statliga stödpaket. För det tredje bestämde vi oss för att locka kunder även från större segment.

Timo Matinpalo, CEO
Accountor Norway

Timo Matinpalo
Givi Enukidze

Tillhandahåller alternativ för kostnadsoptimering åt våra kunder

Hos Accountor i Ryssland såg vi snabbt en möjlighet att stärka vår image genom att ge uppdateringar och kommentarer gällande utvecklingen av Covid-situationen för företag. Särskilt under april, då majoriteten av begränsningarna infördes av regeringen. Vi identifierade vilka av våra tjänster som skulle vara mest värdefulla för våra kunder. Dessutom började vi erbjuda nya konsulttjänster för små och medelstora företag som ville ansöka om statligt stöd.

En annan möjlighet som vi såg på vår marknad var att många företag letade efter ytterligare alternativ för kostnadsoptimering och en av dem var byte av sina tjänsteleverantörer. Våra säljchefer försökte proaktivt identifiera beslutsfattare som stod inför dessa val och lämna rätt erbjudande vid rätt tidpunkt. Internt fokuserade vi på digitalisering, optimering och automatisering av alla våra egna processer. Vi har redan lyckats automatisera de viktigaste av vår affärsverksamhet. Totalt sett var 2020 produktivt och utmanande för Accountor teamet i Ryssland.

Givi Enukidze, Director of Customer Service
Accountor Russia

Håller ögonen på framtiden och hur vi bättre kan serva våra kunder

I Finland förväntar sig allt fler företag rådgivning från sin redovisningsbyrå, utöver klassisk bokföring. För att möta dessa förväntningar har Accountor lagt stor vikt på att utveckla specialisternas kompetens: Vi vill vara en partner som lämnar råd, analyserar och planerar tillsammans med kunderna. Under det utmanande året 2020 fortsatte vi att driva mot detta mål och arbetet håller fortfarande på.

Ett annat stort steg mot att serva våra kunder ännu bättre var att i Finland slå samman våra olika företag inom bokföring, lön och HR till en affärsenhet. 2021 behöver våra finska kunder bara en partner för att få hjälp med sina ekonomiska, juridiska, skatte- och HR-behov.

Teemu Immonen, HR Director
Accountor Finland

Accountor Teemu Immonen
social ansvar

Vi stöttar våra kunder

För ett år sedan när pandemin startade ställde vi i Sverige snabbt om oss för att bygga intern kompetens bland våra konsulter och struktur för att arbeta och dela kompetens på distans. Allt för att på bästa sätt kunna stötta varandra och hjälpa kunderna i den nya situationen med alla regeländringar, stöd etc.

Vi tror att den här krisen har fört oss och kunderna närmare varandra.  I denna extraordinära situation har kunderna behövt en nära dialog med oss som redovisnings- och lönebyrå.

Vi har varit modiga och inte låtit Covid stoppa oss att fortsätta innovera vårt erbjudande inklusive digitalisering och robotisering på distans. Jag tycker det är en verklig prestation!

Vi kan konstatera att vi har nöjdare kunder än någonsin, en bekräftelse på att vi trots Covid gjort mycket rätt. Glädjande håller medarbetarna motivationen upp trots hemarbete och en massa förändringar, ett helt nytt sätt att arbeta.

Magnus Högvall, CEO
Accountor Sweden

Share