Hoppa till huvudinnehåll

Accountor Sverige - auktoriserad redovisningsbyrå och lönebyrå

Så här kan Accountor Sverige hjälpa dig

Med Accountor, auktoriserad redovisnings- och lönebyrå med rådgivning, får du tillgång till ett komplett utbud av ekonomitjänster, HR-tjänster, lönetjänster och redovisningstjänster som stödjer dig i företagets alla skeden. Accountor innebär trygghet, avlastning, rådgivning, långsiktighet och tillfälle att utvecklas. Vi hjälper dig till framgång.

Tjänster för: ägarledda företag, noterade bolag, internationella koncerner, fastighetsbolag, ekonomiska föreningar, medelstora- och stora företag, organisationer.

Outsroucing av ekonomiavdelningen Accountor
Accountor yritysvideo

Outsourcing - enkelt

Att lägga ut sin löneadministration och ekonomifunktion har blivit allt vanligare av den en enkla anledningen att det faktiskt är kostnadseffektivt. Accountor har över 25 års erfarenhet av att hjälpa företag att förenkla och effektivisera sin vardag. Hur? Med nöjda och engagerade medarbetare, med kundanpassade lösningar och system.

Som er externa löne- eller ekonomiavdelning kan vi sköta allt som rör lön, redovisning eller de enskilda delar ni väljer att outsourca, som t.ex. löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, rapportering, bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration.

5 skäl till varför du ska outsourca lön och/eller redovisning istället för att göra allt själv.

Accountors konsulter är erfarna, kvalificerade och specialiserade inom sina respektive kompetensområden. De har erfarenhet från ett stort antal branscher. Utöver redovisning och lönehantering kan du bland annat få hjälp med skatter, bolagsärenden, HR-frågor, översyn av redovisningsrutiner, redovisning enligt IFRS.