Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy för arbetssökande

Omfattning

Denna Integritetspolicy för arbetssökande beskriver hur Accountor Ekonomi & Rådgivning AB samlar in, använder eller delar dina personuppgifter i samband med din jobbansökan och rekryteringsprocessen.

Vänligen läs denna policy tillsammans med Accountors allmänna integritetspolicy, om det behövs, innan du skickar en ansökan eller går in i en rekryteringsprocess med oss.

Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in dina personuppgifter på olika sätt. Som regel behandlar vi personuppgifter som

  • lämnas av dig i samband med rekryteringsprocessen när du kommunicerar med oss, t ex när du lämnar din CV, fyller i en ansökan eller lämnar personlig information i en intervju;
  • genereras under rekryteringsprocessen t.ex. i ett lämplighets- eller personlighetstest; och
  • erhålls från offentligt tillgängliga källor eller tredje part, när det är tillåtet enligt lag, t.ex. från dina referenter, rekryteringskonsulter,  företag som utfört tester eller en extern webbplats som du har hänvisat till eller användning som du har samtyckt till.

Vi kan kombinera de uppgifter som samlas in om dig från offentligt tillgängliga källor och från din CV.

Du kan besluta att inte lämna några personuppgifter till oss, men vi kan kanske inte fortsätta rekryteringsprocessen med dig i så fall.

Personuppgiftskategorier

De personuppgifter som vi samlar in omfattar följande kategorier av uppgifter:

  • grundläggande information, t.ex. namn och kontaktuppgifter (e-post, adress och telefon) samt födelsedatum och födelseort,
  • Informationen i din ansökan och CV samt dokument som presenteras i detta sammanhang, t.ex. information om din utbildning, tidigare arbetserfarenhet, kvalifikationer, språkkunskaper och referenser;
  • information som samlas in och behandlas under rekryteringsprocessen, t.ex. information om rekryteringsprocessens framsteg, anteckningar om din ansökan och möjliga intervjuer, information om möjliga personlighetsbedömningar eller lämplighetsprov och referenser; och;
  • andra uppgifter, som är baserade på ditt samtycke och definieras i detalj när ditt samtycke efterfrågas, såsom information om kreditkontroller eller säkerhetsprövning i enlighet med tillämplig lag.

 

Syfte och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar endast personuppgifter som behövs för rekryteringsändamål och för att utvärdera sökandens lämplighet.

Dina personuppgifter behandlas i följande syften:

  1. Hantera rekryteringsprocessen

Vi samlar in och behandla de personuppgifter som behövs för att hantera rekryteringsprocessen och jobbansökningar, för att informera de sökande om utvecklingen av rekryteringen, att ordna intervjuer och för att undersöka och testa yrkesmässig och personlig kapacitet. Vi vidtar åtgärder före en eventuell anställning på din begäran när du skickar in din ansökan till oss. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke och avtal.

 

  1. Lämplighetsbedömning

Vi kan behandla dina personuppgifter för att bedöma din lämplighet för en ledig tjänst genom att utvärdera dina arbetsmetoder, personliga egenskaper och yrkeskompetens. Sådan behandling baseras på vårt berättigade intresse för att säkerställa en framgångsrik rekrytering och att nödvändig kunskap och kompetens som krävs i den givna rollen uppfylls av en sökande.

Under särskilda omständigheter och i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag kan vi också behandla personuppgifter baserat på ditt givna samtycke  för en bakgrundskontroll eller säkerhetsprövning eller för att utföra lämpliga personlighets- och lämplighetsbedömningstester för att säkerställa att förutsättningarna för den givna tjänsten är uppfyllda..

3. Framtida rekryteringsprocesser

Med ditt samtycke kan vi behandla dina personuppgifter för framtida lediga tjänster under en viss tidsperiod.

4. Utveckling av rekryteringsprocessen och statistik

Vi kan behandla dina personuppgifter för att förbättra vår rekryteringsprocess. Dessutom kan personuppgifter behandlas för statistiska ändamål och registerändamål. I dessa fall baseras behandlingen på våra legitima intressen för att förbättra våra processer och för att säkerställa insamling av nödvändig information för HR-ändamål. som till exempel rapportering.

5. Efterlevnad av lagar

Vi kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. för att uppfylla myndigheternas önskemål baserat på gällande rätt.

Återkallande av samtycke

Om du har gett ditt samtycke till insamling och behandling av dina personuppgifter i samband med vår rekryteringsprocess har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till den specifika behandlingen. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta rekryteringskanalen som används i den givna processen eller privacy@accountor.com.

Förändringar av policy 

Vi kan uppdatera denna policy när som helst, om det behövs för att återspegla förändringar i våra rutiner för behandling av personuppgifter. Den senaste uppdateringen gjordes den 20:e april 2023.