Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
woman looking out of the window

Accountor drar sig ur Ryssland

Accountor har inlett åtgärder för att dra tillbaka sin verksamhet från Ryssland på grund av den osäkerhet som kriget i Ukraina orsakat. Planeringen har redan påbörjats samtidigt som man tar hand om Accountors anställda och kunder.

Accountors kunder i Ryssland är till övervägande del dotterbolag till finska och andra västerländska företag. Accountor har liksom våra kunder tvingats in i en mycket utmanande verksamhetsmiljö i Ryssland. Accountor hjälper de kunder som har bestämt sig för att dra sig ur Ryssland att göra det på bästa möjliga sätt.

"Accountor fördömer Rysslands attack mot Ukraina. Situationen i Ukraina är extremt allvarlig och våra tankar går till alla ukrainare som lider av kriget. Det är viktigt för oss att agera enligt Accountors värderingar och detta beslut är i linje med våra värderingar”, säger Niklas Sonkin, Accountors VD och koncernchef.

Tillbakadragandet av Accountors affärsverksamhet från Ryssland förväntas inte ha någon väsentlig ekonomisk inverkan på Accountor koncernen. Den ryska verksamheten står för mindre än 2 % av Accountors omsättning.

Tags

Share