Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
IT säkerhet

Accountor stärker IT-säkerheten

Nu skyddas kunderna med förbättrade säkerhetsfunktioner.

Accountor strävar ständigt efter att vidareutveckla säkerhetsrutinerna och att skydda kunderna på bästa sätt.

En av Accountors befintliga kunder med giltig behörighet upptäckte måndagen den 28 januari en sårbarhet i en av användarkatalogerna. Sårbarheten var mycket svår att se. Incidenten resulterade i en ögonblicklig undersökning som visade att inga affärshemligheter hade läckt ut. Korrigerande åtgärder vidtogs och redan nästa dag (tisdagen den 29 januari) hade säkerhetsinställningarna justerats. Accountor lyckades åtgärda säkerhetsrisken utan onödiga dröjsmål och som en följd av detta höjdes även säkerhetsnivån för hela tjänsten.

”Den här incidenten gav oss anledning att se över och stärka våra säkerhetsrutiner. Tillsammans med en extern cybersäkerhetspartner gjorde vi en omfattande undersökning och förbättrade hela servermiljön. Vi kommer att fortsätta arbetet mot en bättre översikt i syfte att upptäcka och förhindra sårbarheter av den här typen,” säger VD Niklas Sonkin.

Accountor arbetar fortlöpande med att vidareutveckla sin IT-säkerhet. Externa cybersäkerhetspartner tas in på regelbunden basis och man gör även granskningar för att utvärdera miljön.

Vi tar alltid säkerheten på största allvar och strävar efter att tillhandahålla säkra tjänster och system långt in i framtiden.

Vi är tacksamma över att vi har så vaksamma kunder och för all hjälp vi fått i arbetet mot det gemensamma målet: att stoppa alla säkerhetsrelaterade angrepp och höja säkerhetsnivån.

Mer information om våra säkerhetsrutiner får du genom att skriva till security@accountor.fi.

Tags

Share