Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter

Accountors hållbarhetsrapport för 2023 är här - vi stöttar våra kunder att bli mer hållbara

På Accountor fortsätter våra styrkor inom hållbarhet att vara konfidentialitet, säker hantering av information, att vi bedriver en etisk verksamhet och människors välbefinnande. Under 2023 visade våra hållbarhetsåtgärder synliga framsteg, särskilt inom miljöområdet. Som ett bevis på vårt engagemang och våra framsteg i att skapa en positiv påverkan tilldelades Accountor en Silver EcoVadis-medalj förra året, i en extern bedömning.

“Med stolthet presenterar vi denna rapport om Accountors systematiska arbete med att utveckla vår verksamhet på sätt som har en positiv inverkan på omvärlden omkring oss. Jag är övertygad om att våra mål och åtaganden gentemot miljön, affären, kunderna och människorna gör oss till en koncern som erbjuder spännande möjligheter och perspektiv för alla våra intressenter, som vi bjuder in för att följa med på vår resa” säger Niklas Sonkin, Accountors CEO och koncernchef.  

Det är tydligt att en hållbar affärsetik blir allt viktigare för våra kunder. Därför fortsätter vi att utveckla lösningar och tjänster som stöder våra kunder att enklare uppfylla framtida hållbarhetskrav. Accountors position är mycket nära kopplad till befintlig och kommande ESG (Environmental, Social and Governance) lagstiftning, och vi är en viktig partner för våra kunder när det gäller att lyckas med hantering, prestanda och rapportering av hållbarhetsdata.

Om detta kan du läsa i Accountors hållbarhetsrapport för 2023. Läs den i detalj. 

two women sitting outdoors

Share