Hoppa till huvudinnehåll
Brexit företagare

Vad innebär Brexit för dig som företagare?

Brexit, vad innebär det för företagare? Vad händer nu när Storbritannien lämnat EU och troligen även EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) från 1 januari 2021.  Här tar vi upp några saker som kan bli aktuella, men eftersom det är osäkert vad som kommer gälla är det bra att följa utvecklingen och förbereda dig och ditt företag. Fram till och med 31 december 2020 kommer dock reglerna om handel med Storbritannien inte att ändras. Därefter finns en stor risk att Storbritannien kraschar ut ur EU utan handelsavtal. 

Jobbanalyse hvordan

Sammanfattande punkter

Brexit – vad händer 1 jan 2021 kring varuhandel?

Varuhandel till och från Storbritannien

 • Transport påbörjas före 1 jan och avslutas efter = Ses som EU-försäljning/EU-inköp
 • Transport påbörjas efter årsskiftet = Export och import

Varuhandel till och från Nordirland

 • EU-försäljning/EU-inköp även efter årsskiftet

Brexit–vad händer 1 jan 2021 kring försäljning/köp av tjänster?

Tjänster –Storbritannien/ Nordirland

 • Behandlas som land utanför EU
 • Ej periodisk sammanställning
 • Sista perioden 2020-lämnas i januari 2021

Återbetalning av brittisk moms för 2020

 • Ansök i e-tjänsten senast 31 mars 2021
 • E-tjänsten för nordirländsk moms på varor kan användas även i fortsättningen
 • VAT-nummer kan inte kontrolleras

Brexit-tips på förberedelser - Läs på om export och import

 • Ansök om Eori-nummer hos Tullverket
 • Export/import av vissa varor       
 • Tillstånd, intyg, certifikat, tullavgifter?
 • Se över transporter/lagerhantering
 • Kontakta kunder/lev i Storbritannien
 • MOSS/OSS gäller inte Storbritannien
 • Se över e-handel, TBE-tjänster/id-stat?
 • Ansök om Brexit-stöd?
Kvadrat_tape
Kandidatprofiler - controller - Accountor Danmark

Storbritannien är det första land som begärt utträde ur EU. Den 31 januari 2020 lämnade de EU med ett godkänt utträdesavtal. Detta innebär att de har en övergångsperiod till den 31 december 2020 då de lämnar EU helt. Under denna övergångsperiod ska det förhandlas fram ett avtal mellan Storbritannien och EU om vad som gäller efter den 1 januari 2021. Under denna period kommer det mesta som gäller moms och tull med mera rulla på som vanligt. Storbritannien kommer dock inte att delta i EU:s beslutande organ. Övergångsperioden kan dock förlängas, det beslutet måste isåfall fattas gemensamt innan 1 juli 2020 av Storbritannien och EU.

Övrigt som gäller vid en hård Brexit

Det finns alltså fortfarande en risk att vi står utan avtal, eller med ett undermåligt avtal, vid årsskiftet den 31 december 2020. Om det skulle bli en hård Brexit, dvs att det inte blir något avtal, kommer Storbritannien att behandlas som ett land utanför EU vilket då exempelvis innebär:

 • Nu behöver du tullhandlingar för export för varor som säljs till Storbritannien.
 • Inköp och försäljning av tjänster redovisas på samma sätt som för länder utanför EU.
 • Försäljning till företag i Storbritannien ska inte redovisas i periodisk sammanställning. Kontroll av VAT-nummer kommer inte vara möjligt.
 • Reglerna kring vinstmarginalbeskattning av resetjänster går inte att använda när det gäller Storbritannien.
 • Det kommer inte att gå att ansöka om återbetalning av brittiska moms via Skatteverkets portal när Storbritannien väl lämnat EU. Skatteverket skriver hur du kan påverkas och om export och import efter Brexit här.
 • Moms ska inte tas ut av säljaren vid export till Storbritannien. Dokumentation måste även finnas på att varan förts ut ur EU.
 • Bra kan vara att redan nu ansöka om registreringsnummer hos Tullverket om ni gör affärer med Storbritannien. Tullverket har en sida om Brexit och vad det innebär för svensk handel.
Kvadrat_mashmallow
utlyse ledig stilling

Ekonomikonsulter håller koll på Brexit och vad som gäller för dig

Vad det innebär för er går inte att säga idag. Men något ni kan göra är att fundera på, förbereda er och följa rapporteringarna om vad som beslutas. Förhandlingen är redan igång.

Accountors konsulter följer också utvecklingen av Brexit. Accountors ekonomikonsulter hjälper dig med det mesta inom ekonomi, till exempel lön, redovisning, bolagstjänster och skatterådgivning. Oavsett vilka områden som kommer att beröras av Brexit, kommer vi hålla koll på vad som gäller för dig. Kontakta oss gärna om du vill veta mer hur vi kan hjälpa dig.

Har du frågor? kontakta oss gärna.

 
 
Tags

Share