Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Anställa utländska medborgare - Arbetstillstånd - Uppehållstillstånd - ICT-tillstånd

Enklare att anställa personer som inte är EU-medborgare

Sedan den 1 mars 2018 gäller nya regler vid personalförflyttning inom företag eller koncern. Då trädde ett nytt EU-direktiv i kraft: Intra Corporate Transfer-direktivet (eller ICT-direktivet). ICT-tillståndet ska göra det enklare för företag att få tag i kvalificerad arbetskraft och blir som en kombination av uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Direktivet innebär att en person som är medborgare i ett land utanför EES och Schweiz kan få ett ICT-tillstånd för att arbeta hos samma företag inom EU. ICT-tillståndet gäller koncernförflyttningar och endast för personer som ska arbeta som chef eller specialist. Alternativt för en person som ska praktisera.

För att få ett ICT-tillstånd krävs att vissa kriterier är uppfyllda 

Bland annat ska personen ha varit anställd på företaget minst tre månader utan avbrott. Läs alla krav på Migrationsverkets webbplats.  

Innan den nya regeln trädde i kraft var personer utanför EU (med några undantag) tvungna att ansöka om ett arbetstillstånd för att ha rätt att arbeta i Sverige.

Anställa personer utan ICT-tillstånd

Om du vill anställa en person från ett land utanför EU där ditt företag inte finns representerat, är du som arbetsgivare skyldig att kontrollera att personen har giltigt och korrekt arbets- eller uppehållstillstånd.

Att anställa innan personen fått arbets- eller uppehållstillstånd är olagligt. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Arbetsgivaren får då dessutom betala en särskild avgift.

Om du är du osäker på om en person har rätt att arbeta hos dig kan du alltid kontakta Migrationsverket.

 

Relaterade artiklar:
EU-direktiv ska försvåra skatteundandragande »
Den vanligaste missuppfattningen om inkomstskatt »

Share