Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
etablera verksamhet i norge

5 tips för dig som vill etablera verksamhet i Norge

Det finns mycket att tänka på när du med ett svenskt företag ska etablera verksamhet i Norge. Här är 5 tips på saker du behöver tänka på.

Verksamheten

1. Registrera verksamhet

För att få utföra någon form av näringsverksamhet i Norge (sälja produkter eller sälja/utföra tjänster) krävs det att du registrerar din verksamhet för att kunna få ett norskt organisationsnummer. Detta gäller både för dig som avser sända ut personal på uppdrag och för dig som planerar att etablera dig långsiktigt.

Du behöver även ett norskt organisationsnummer för att kunna fakturera för varor och tjänster som utförts i Norge. Beroende på summa behöver du även redovisa och betala moms i Norge.

Dessutom ska alla med en roll i den norska verksamheten, som ansvarig eller kontaktperson, ha ett norskt personnummer eller D-nummer (tillfälligt personnummer), detta kan du ansöka om i samband med registreringen. I samband med registreringen är det bra om du har en uppfattning om hur länge ni ska vara verksamma i Norge, detta påverkar i vilket land inkomsten ska redovisas.

2. Branschkrav och regler

Se till att du som arbetsgivare skaffar dig en översikt kring de lagar och regler som gäller i landet. Här är några exempel

  • Se över om det finns bestämmelser kring ”Minstelønn” och ”tariffavtal” inom den bransch du verkar inom.
  • HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet.

Du hittar information kring detta på Arbeidstilsynets webbplats.

TÄNK PÅ:
ETT VANLIGT MISSTAG OM DU ARBETAR I PROJEKTFORM ÄR ATT MISSA ATT FYLLA I BLANKETT RF-1199, DETTA SKA GÖRAS INFÖR VARJE PROJEKT.

svenskt bolag i norge

Anställda

3. Skatt

I vilket land du och/eller dina anställda ska skatta är individuellt och styrs av vart samt under hur lång tid arbetet utförs. Reglerna varierar beroende på företagsform.

  • Personalen måste inneha skattekort. För att få norskt skattekort måste man ha norskt personnummer eller D-nummer (tillfälligt norskt personnummer).
  • Även om den anställde är skattebefriad i Sverige ska han eller hon deklarera inkomsterna i Sverige som vanligt.

Är du osäker på hur dina anställda ska inkomstbeskattas kan du ta kontakt med skatteverket.

svenskt bolag i norge

4. Försäkringar, dokument

Om en person som är boende i Sverige

  • jobbar i två länder ska Försäkringskassan avgöra socialförsäkringsland.
  • endast jobbar i Norge är Norge försäkringsland.
  • är utsänd till Norge kan personen arbeta, upp till 24 månader, med bibehållen socialförsäkring i Sverige. Försäkringskassan gör bedömningen.

Socialavgifter vid utlandsarbete

Du bör ha koll på de regler som finns rörande beskattning samt socialförsäkringstillhörighet. Anställningsavtal, lön, arbetsförhållanden samt pension och övriga försäkringar är andra exempel på delar som du behöver se över.

Förutom skattekort (nämnt ovan) behöver din personal ha sina eventuella intyg och licenser klara för att få jobba i Norge.

5. HMS-kort

Har din verksamhet anställda som ska arbeta på en byggarbetsplats behövs ett ”HMS-kort”, detta är en särskild ID handling som behövs för att få gå in på en norsk byggarbetsplats. För att få ett ”HMS-kort” måste de anställda ha ett D-nummer och kortet beställs sedan på IDEMIAs sida för HMS-kort.

Övriga användbara länkar:

 

På Accountor har vi god erfarenhet kring uppstart av verksamheter inom olika branscher, vill du ha hjälp med detta eller är i behov av kvalitetsstarka ekonomitjänster är du välkommen att kontakta oss.

Hör av dig idag!

 
 
Tags

Share