Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
lön fast månadslön rörlig

Fast driftställe fastslaget i dom för utländskt bolag med anställd arbetande från hemmakontor i Sverige

Fast driftställe påverkar.  En utländsk juridisk person är begränsat skattskyldig i Sverige, men är skattskyldig för inkomster från ett fast driftställe i Sverige.

Här sammanfattar vi domen från förvaltningsrätten i Stockholm 2020-01-23 och lyfter fram dess konsekvenser.

Ett bolag från Storbritannien hade en anställd som arbetade från Sverige under en period 2018. Bolaget betalade lägre arbetsgivaravgifter för sin anställde eftersom de inte ansåg sig ha ett fast driftställe i Sverige.

Domstolen har nu fastslagit att bolaget ska betala fulla arbetsgivaravgifter. Detta eftersom domstolen anser att bolaget har en stadigvarande plats till sitt förfogande i och med att den anställde arbetar från sitt hemmakontor i Sverige. Domstolen har även ansett att den anställde utför en del av bolagets kärnverksamhet från Sverige. Därmed anser Domstolen att det brittiska bolaget ska anses ha ett fast driftställe här.

En utländsk juridisk person är begränsat skattskyldig i Sverige men är skattskyldig för inkomster från ett fast driftställe i Sverige.

Ett fast driftställe kan uppkomma om följande tre kriterier är uppfyllda:

  1. Det finns en plats för affärsverksamhet som bolaget förfogar över.
  2. Platsen är stadigvarande.
  3. Bolagets affärsverksamhet bedrivs, helt eller delvis, från den här stadigvarande platsen.

Domstolen fann att den anställdes hemmakontor utgjorde en sådan stadigvarande plats varifrån bolagets verksamhet bedrevs även om platsen även användes till annat. Det är inte nödvändigt att bolaget äger, hyr eller har någon annan formell juridisk rätt att använda de aktuella lokalerna utan det är tillräckligt att med att dessa rent faktiskt står till förfogande och kontinuerligt används i företagets verksamhet.

Även om den anställde har haft ansvar för flera länder än Sverige och fördelat sin arbetstid mellan olika länder så anser domstolen att, på grund av att den anställde arbetat den mesta av sin tid hemifrån, samt att detta anställningsförhållande har varat sedan 2015, så ska platsen anses som stadigvarande.

Bolaget anförde att den anställdes uppgifter som utfördes i hemmet endast var av administrativ karaktär varför det inte skulle anses som att det var bolagets kärnverksamhet som bedrevs från den anställdes hemmakontor. Den anställde hade inga befogenheter att fullborda eller skriva under avtal eller ta självständiga beslut. Bolagets kärnverksamhet består av försäljning av traktorer och grävmaskiner mm. Domstolen ansåg emellertid att den anställdes arbetsuppgifter som bl.a. innefattade planering och utveckling av försäljningen, genomförande av marknadsundersökningar och övervakning av konkurrenternas prissättningar anses ha ett direkt samband med bolagets försäljningsverksamhet. Omständigheten att den anställde saknar behörighet att företräda bolaget får därför ingen betydelse.

Sammantaget fann domstolen att det utländska bolaget hade ett fast driftställe i Sverige.

Konsekvenser av domen och fast driftställe

Domen medför att bolaget får höjda arbetsgivaravgifter och att de även anses skyldiga att betala inkomstskatt i Sverige för de inkomster som ska anses hänförlig i Sverige. Med andra ord kommer Skatteverket förvänta sig att det utländska bolaget gör en allokering av de intäkter och kostnader som hänför sig till det fasta driftstället. Vidare medför det fasta driftstället en skyldighet att upprätta löpande bokföring i Sverige samt inkomma med inkomstdeklarationer till Skatteverket.

Reglerna är inte specifika för Sverige, så utfallet skulle få liknande konsekvenser även i andra länder. 

kvadrat_ägg

Har du frågor? Kontakta oss gärna.

 
 

Share