Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Fastighetsbolag fastighetsekonom inför årsskiftet

Fastighetsbolag – 5 saker att förbereda inför årsbokslutet

Efter årsskiftet drar arbetet i gång i hög fart. Anna Rosengren, Senior advisor på Accountor, där hon hjälper många fastighetsbolag med ekonomiarbetet, använder tiden på slutet av året för att förbereda sig. Här delar hon sina tips:
 
 1. Förbered koncernårsredovisnings- och årsredovisningsmallar-  Se över om det är några ändringar som behöver göras. Det kan vara några nya redovisningsprinciper som gäller nu. Gå igenom om det är något som kom upp i förra årets revision som behöver åtgärdas. Ta dig tid att fundera och be om hjälp med sådant du själv inte kan.
   
 2. Gör skatteprognoser - Utgå exempelvis från rapporten för det tredje kvartalet (Q3), se vad du kan göra för att förbättra din skattesituation.  Ligger lånen rätt? Se över bolagsstrukturen. Har du haft en fastighetsförsäljning som du behöver ta hänsyn till? – Se över situationen och vad du kan göra, innan det är för sent. Ta hjälp och råd, så det inte blir någon överraskning i januari/februari. Testa mallarna du använder, så allt fungerar som det ska när tiden är knapp.
   
 3. Avsluta och aktivera pågående investeringsprojekt i god tid. Se om det finns någon skatteoptimeringsmöjlighet i dessa investeringsprojekt. Det blir stor skillnad om du identifierar något som kan klassificeras som byggnadsinventarier istället för byggnad.  – Har du gjort ett ombyggnadsprojekt på 20 miljoner, där 8 miljoner är byggnadsinventarier, kan det skrivas av med 30% första året, jämfört med 2-5% om det är byggnad. Om det är stora projekt kan du därmed spara mycket pengar. Kontakta och be om hjälp i tid.
   
 4. Justering - Förbered och se till att alla underlag är uppdaterade avseende justering (jämkning) inför årsbokslutet. Efter årsskiftet ska du justera och skicka in till Skatteverket om det skett någon förändring. Detta ska rapporteras in i Q1. 
   
 5. Gör höststädning i balansräkningen - gör hard Close Se till att de balansposter, som du låtit ligga kvar under året, är utredda. Gå igenom samtliga balansposter och se till att inget ligger kvar som ska belasta resultatet 2023. Risken är annars stor att det upptäcks fel onödigt sent. Då kommer skatteberäkningar med koncernbidrag och ränteavdragsbegränsningar behöva räknas om.  

Passa även på att se över företagets resurser inför arbetet som väntar. Oavsett om det är för en specifik uppgift, eller för en större del av arbetet, kan du välja att lämna bort dessa arbetsuppgifter till experter, så kan du ägna dig åt annat.

Accountor har specialistkompetens inom fastighetsekonomi och hjälper företag till en mer effektiv ekonomi och effektivare processer.

Outsourca ekonomin? Vi hjälper dig, kontakta oss så berättar vi mer

 
 
Tags

Share