Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter

Moms – mervärdesskatt och hur den ska redovisas

Moms (mervärdesskatt) är en skatt som vi betalar när vi köper varor och tjänster. Som privatperson är momsen en del i det pris du betalar men som företagare behöver du deklarera både momsen du lägger på de varor och tjänster som du säljer och dra av den moms du betalat på dina inköp. Mellanskillnaden får du antingen betala in på ditt skattekonto, eller så får du den tillbaka.

Moms mervärdesskatt

Momsen deklareras regelbundet. Det kan göras årligen, kvartalsvis eller månadsvis. Den deklareras i det intervall som du som företag har angett till Skatteverket. Alla bolag kan dock inte välja att göra det i vilket intervall de önskar, då valmöjligheten beror på företagets beräknade omsättning. För de företag som kan välja så är det möjligt att ändra momsperiod, men om du önskar redovisa mer sällan än du valt att göra så kan du göra det först efter 24 månader. Den som inte skickar in sin momsdeklaration i tid får betala en förseningsavgift. Det finns möjlighet att få anstånd om du är sjuk eller har ett alvarligt datafel, men då behöver du göra en skriftliga ansökan senast dagen du ska göra momsdeklarationen. 

Årsmoms

Har du en beräknad omsättning på högst 1 miljoner kronor så rekommenderar Skatteverket att du redovisar din moms en gång per beskattningsår. Du får även redovisa din moms kvartalsvis eller månadsvis, om du hellre skulle vilja göra det. Årsmoms används i allmänhet av små- eller mikroföretag som har en låg omsättning varje månad.

Fördelen med att redovisa moms en gång per år är självklart att du slipper lämna in en momsredovisning så ofta. Nackdelen är att det kan vara svårt att hålla reda på vad som hände i början av året. Det blir lite knepigare att komma ihåg vad som hände i början av momsperioden helt enkelt.

För små enskilda firmor och aktiebolag är årsmoms helt klart enklast. I varje fall om du har en liten omsättning eller driver din verksamhet som en bisyssla.

 

Kvartalsmoms                                 

Om du har en beräknad omsättning mellan 1-40 miljoner kronor så rekommenderar Skatteverket att du redovisar företagets moms kvartalsvis. Du kan även välja att redovisa månadsvis, men du får inte redovisa din moms årsvis när din beräknade omsättning överstiger 1 miljon kronor.

När du redovisar moms kvartalsvis gör du det alltid enligt kvartalen jan-mars, april-juni, juli-september och oktober-december, oavsett om du har ett brutet räkenskapsår eller inte.

Månadsmoms

Om din beräknade omsättning överstiger 40 miljoner kronor måste du redovisa moms månadsvis. Du får inte redovisa kvartalsvis eller årsvis. Alla stora bolag och organisationer redovisar av denna anledning sin moms månadsvis.

När du redovisar moms månadsvis brukar datumet för när momsen ska redovisas i allmänhet infalla runt en och en halv månad efter att momsperioden är slut, ofta runt den 12:e, men det exakta datumet varierar.

Fördelen med att ha månadsmoms är att du varje månad blir så illa tvungen att gå igenom dina siffror. Att ha kontroll över sin verksamhet och hur finanserna faktiskt ser ut, kan i många fall vara A och O för att kunna styra ditt företag i rätt ekonomisk riktning. Speciellt viktigt är det om du gör all bokföring själv. Kort och gott – du har stenkoll. Hela tiden.

Momsfri verksamhet

Omsättningen för i princip alla varor och tjänster är momspliktig. Det finns dock några undantag.

Exempel på tjänster med momsfri omsättning enligt Skatteverket:

 • sjukvård, tandvård och social omsorg
 • grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet
 • bank- och finansieringstjänster
 • försäkringstjänster
 • artistgage
 • studieförbundens studiecirklar
 • tjänster som avser framställning av medlemsblad och personaltidningar med mera
 • lotteri, vadhållning och spel
 • hyra av fastighet (här finns flera undantag till exempel hotellrum, parkeringsplatser och mark och byggnader för djur).

Exempel på varor där omsättningen är momsfri enligt Skatteverket:

 • läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus
 • skepp för yrkesmässig sjöfart
 • fastigheter
 • konstverk som konstnären eller dennes dödsbo säljer själv om försäljningen är högst 300 000 kronor under ett beskattningsår.*

* I strid mot EU:s direktiv
EUD har i en dom ansett att Finlands undantag från moms för konstnärers omsättning av egna konstverk strider mot EU:s direktiv (mål C-169/00).
Enligt direktivet får ett generellt undantag för försäljning av konstverk inte förekomma. EUD:s dom kan innebära att det svenska undantaget måste ses över. Tills ändring sker torde dock svensk lagstiftning kunna tillämpas i de fall den innebär en fördel för konstnärerna. 

På Accountor kan vi hjälpa dig med din momsdeklaration och redovisningen som ligger till grund för momsdeklarationen. Välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer.   

Kontakta oss så berättar vi mer

 
 
Tags