Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter

Praktikant - fördel för både student och företag

Accountor tar under våren in LIA-praktikanter (Lärande i arbete) inom både lön och redovisning till flera av våra kontor runt om i landet. Det finns flera fördelar med att ha praktikanter både för företaget och för studenten. Denna dynamiska samarbetsform erbjuder en mängd fördelar som gynnar både organisationen och individen på olika sätt.

Cecilia Jonsson

Cecilia Jonsson, Team Manager Payroll, har i sitt löneteam 2 praktikanter som påbörjat sin LIA-praktik i mars.

För oss är det ett bra tillfälle att få lära känna personen och för personen att lära känna Accountor. Praktikanter är viktiga och givande för oss på flera sätt, dessutom ett bra sätt att rekrytera rätt person. 

"Som praktikant hos oss är inte det viktiga att kunna allt när man kommer - utan att man visar energi och vilja att lära och utvecklas. Kunskapen ger sig. Det viktiga för oss är att de tycker det är roligt med lön, tar eget ansvar, är lösningsorienterad och vill hitta bra lösningar för kunden. Om personligheten är rätt och om de gillar lön då finns det stor chans till arbete efter praktiken", säger Cecilia som precis anställt sin senaste LIA-praktikant.

För studenten är praktikplatser en ovärderlig möjlighet att få praktisk erfarenhet och öka sin arbetsmässiga kompetens:
 1. Praktisk erfarenhet: Praktikanter får möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap som de har inhämtat under sin utbildning i en verklig arbetsmiljö. Detta hjälper dem att förstå hur teori omsätts i praktiken och ger dem värdefulla insikter som kan vara avgörande för deras framtida karriär.
 2. Nätverksbyggande: Praktikplatser ger studenter möjlighet att bygga upp sitt professionella nätverk genom att interagera med kollegor och ledare inom branschen. Denna kontakt kan vara ovärderlig när det kommer till att hitta jobb och utveckla sin karriär på lång sikt.
 3. Karriärrådgivning: Genom att arbeta nära erfarna yrkesverksamma under sin praktik kan studenter dra nytta av mentorprogram och karriärrådgivning. Dessa möjligheter kan hjälpa dem att utforska olika karriärvägar och ta mer informerade beslut om sin framtida yrkesinriktning.
 4. Personlig utveckling: Utöver professionell utveckling ger praktikplatser också möjlighet till personlig tillväxt. Studenter får chansen att utveckla viktiga färdigheter som kommunikation, problemlösning och teamarbete, vilket är värdefulla oavsett vilket yrke de väljer att följa.
   
För företaget är praktikanter ett ovärderligt tillägg till arbetskraften av flera anledningar:
 1. Färskt perspektiv: Praktikanter kommer ofta med nya och innovativa perspektiv eftersom de är i början av sin karriär och har nyligen förvärvade kunskaper. Deras ovana kan leda till kreativa lösningar på problem som kanske har undgått mer erfarna anställda.
 2. Arbetskraftsutbildning: Genom att engagera praktikanter får företag möjlighet att forma och utbilda potentiella framtida anställda. De kan introducera dem till företagskulturen och ge dem insikter i branschspecifika arbetsmetoder.
 3. Extra resurser: Praktikanter kan vara till hjälp för att hantera temporära eller extra arbetsbelastningar. De kan utföra uppgifter som annars skulle ha varit tidskrävande eller kanske till och med blivit försenade.
 4. Rekryteringsmöjligheter: Att ha praktikanter ger företaget en möjlighet att identifiera och rekrytera talanger på ett tidigt stadium. Genom att arbeta nära med dem under deras praktikperiod kan arbetsgivare bedöma deras kompetens och passform för företaget på ett mer ingående sätt än vad en traditionell rekryteringsprocess tillåter.
   

Sammanfattningsvis är praktikplatser en win-win-situation för både företag och studenter. De ger företag tillgång till unga talanger och nya perspektiv samtidigt som de ger studenter möjlighet att utveckla sig både professionellt och personligt.

Tags

Share