Hoppa till huvudinnehåll
Personalhåndbok digital

Avgörande för Nordlo Groups tillväxtresa - outsourcing av ekonomitjänster

Outsourcing av ekonomitjänster i samarbete med Accountor avgörande för Nordlo Groups tillväxtresa. Snabbare rapportering, bättre kvalitet och mer tid internt att fokusera på kärnverksamheten. Så beskriver Jenny Åström, Group Finance Director på den nybildade IT-koncernen Nordlo Group, samarbetet med Accountor som hanterar både redovisning och lön. Nu utökar de samarbetet till att omfatta hela koncernen.

IT-bolaget Nordlo bildades 2018 genom en sammanslagning av Zetup, Office IT-Partner, Dicom och norska IT total. Med fokus på rådgivning och lokal förankring ska den nya koncernen bli en stark nordisk utmanare inom molntjänster, infrastruktur och digitalisering för såväl nationella som internationella organisationer.

Nordlo har idag 575 medarbetare på 34 orter i Sverige och Norge, samt en årsomsättning på 1,2 miljarder. Accountor kom in för att utföra löpande redovisning och har efter hand fått hantera större delar av Nordlos ekonomi.

Tog över redovisningen under tillväxtfasen

När Nordlo förvärvade många bolag i snabb takt upptäckte de snart att en ökad harmonisering av bolagens redovisning samt snabbare ekonomisk rapportering var nödvändig. Från att vissa bolag enbart upprättat årsbokslut en gång per år ska de nu rapportera fullt bokslut vid varje månad på kort tid – något som har ställt höga krav på väl fungerande processer.

För att skapa effektivare flöden tog Nordlo in Accountors konsulter i ett flertal bolag. De gick in som ekonomichefer på vissa lokalkontor för att hantera allt från att lägga in, godkänna och betala fakturor till löpande bokföring, bokslutsbokningar, rapportering till koncernen, årsredovisningar och inkomstdeklarationer.

”Sedan Accountors ekonomer tog över ansvaret har vi inte behövt lägga in lika många extra kontroller. Vi kan känna oss trygga med det de levererar. Jag sitter med 26 inrapporterande bolag och om det blir fel tar det oss lång tid att lösa. Här har vi verkligen sparat tid”, säger Jenny Åström.

Bollplank i redovisningsfrågor för lokalkontoren

Att Accountor finns på flera ställen i landet och ha möjlighet att sitta ute hos lokalkontoren har haft stor
betydelse för medarbetarna på Nordlo. ”De har en jättestor trygghet i en partner som de kan bolla frågor med och som kan hjälpa till. I och med att det finns folk på Accountor som kan vår verksamhet och våra system har vi alltid en backup. Om någon blir sjuk eller försvinner så vet vi att någon kan hoppa in och ta den löpande hanteringen i vilket bolag som helst i vår koncern.”, säger Jenny Åström som vill ge en eloge till Accountors gäng i Karlstad.

”Det är ordning och reda och det blir sällan fel. Jag är väldigt nöjd med det gänget!”

Professionell redovisningsbyrå trygghet för snabbväxande bolag


Accountor har varit en trygghet för Nordlo under expansionen. Enligt Jenny Åström har det varit ovärderligt att kunna nyttja dem för att organisera upp ekonomin på lokal nivå, som bollplank för medarbetare och som interimpersonal inför rekryteringar till ekonomifunktioner.
”Accountor har en väldigt bra balans mellan att vara en professionell byrå och ändå inte så administrativt processtung.”

Kvalitet i ekonomirapporteringen sparar tid

Det Nordlo gillar med Accountor är deras stora engagemang, att konsulterna har hög kompetens och att de är bra på att kommunicera. Samarbetet med Accountor har gjort att ekonomirapporteringen blivit snabbare, fått högre kvalitet och gett Nordlos medarbetare möjlighet att fokusera på väsentliga arbetsuppgifter istället för att rätta till misstag. ”De skickar mejl när det behövs och lyfter på luren när det behövs. De är alltid ute i god tid och har bra interna rutiner som gör att de alltid rapporterar i tid. Det är ovärderligt för mig!”

Outsourcad redovisning gav mer samarbete i hela koncernen

När Nordlo var i behov av att lägga ut sin lönehantering var Accountor snabba att sätta upp processen. Allt sköts via en portal där de kan ladda upp avtal och hämta bokföringsunderlag. För Nordlos del har det minimerat risken för misstag och skapat en trygg och bra lösning – där Accountor håller sig uppdaterade på aktuella regler och lagar. Framöver kommer Nordlo att utöka samarbetet med Accountor. ”Jag har nyligen skrivit på ett nytt ramavtal för alla våra bolag. Vi kommer också att använda Accountors tjänster för hela koncernen – de bolag som behöver hjälp med årsbokslut, årsredovisning, kassaflöden med mera ska vända sig till Accountor, istället för att alla ska gå till olika konsulter.”

Intervju gjord 2019.

Hur ser ditt samarbete ut? Kontakta oss redan idag

 
 
Tags
Accounting
Sweden

Share