Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy för kunder och intressenter

Omfattning

Denna Integritetspolicy för kunder och intressenter beskriver hur Accountor samlar in och behandlar personuppgifter i följande sammanhang:

 • tillhandahållande av tjänster och kundhantering;
 • inköp och leverantörshantering;
 • samarbetsaktiviteter och förvaltning av intressenter;
 • försäljningsmöjligheter och hantering av dessa; eller
 • evenemang organiserade av Accountor och ledning därav.

Läs denna Integritetspolicy tillsammans med Accountors, generella integritetspolicy, om det behövs, innan du börjar använda våra tjänster eller börjar göra affärer med oss.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på olika sätt. Primärt samlar vi in ​​och bearbetar data, vilka

 • tillhandahålls av dig när du kommunicerar eller gör affärer med oss, t.ex. när du köper våra tjänster eller kontaktar oss för att tillhandahålla tjänster, ger din kontaktinformation till Accountor-representanter, besöker våra lokaler eller registrerar dig i Accountor-evenemang;
 • genereras när du använder eller loggar in på våra tjänster eller deltar i ett evenemang organiserat av Accountor; och
 • erhålls från andra Accountor-företag, offentligt tillgängliga källor eller tredje parter, där tillåtet enligt tillämpliga lagar, t.ex. när du vidarebefordras till oss direkt av ett företag som du är ansluten till eller har sitt ursprung i handelsregister eller affärsinformationssystem.

Vi kan kombinera data som samlats in från olika källor, t.ex. från offentligt tillgängliga källor och från våra olika interaktioner med dig, t.ex. i samband med tjänster och evenemang.

Du kan besluta att inte lämna några personuppgifter till oss, men det kan komplicera eller hindra oss att göra affärer med dig, eller ett företag som du representerar, eller att utföra vissa aktiviteter som du har begärt från oss.

Personuppgiftskategorier

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar innehåller följande uppgiftskategorier:

 • grundläggande information, såsom namn, titel och din relation till ett företag du representerar och kontaktuppgifter (e-post, adress och telefon) och språkinställningar;
 • information om vårt förhållande, såsom service- och beställningsinformation, betalningsinformation, faktureringsinformation eller information relaterad till ditt besök i våra lokaler (såsom fordonets registreringsnummer);
 • marknadsförings- och kommunikationsdata, t.ex. produktpreferenser, marknadsföringstillstånd och förbud;
 • din interaktion och relaterade register, såsom korrespondens, tjänsteförfrågningar, samtalsinspelningar, ditt deltagande i evenemang som anordnas av oss samt poster om användningen av individens rättigheter;
 • tjänstrelaterad information, t.ex. personuppgifter som genereras i samband med tillhandahållandet av tjänster, t.ex. användar-ID, lösenord, autentiseringsinformation, inloggningsinformation och hur tjänster används;
 • projektrelaterade data, såsom resurser, uppdrag och timbokningar; och
 • andra uppgifter, som baseras på ditt samtycke och definieras i detalj från fall till fall.

Vi får samla in och använda aggregerade uppgifter för något ändamål, där ingen fysisk person kan identifieras. Exempel på sådan data är statistiska data eller demografiska data som samlats in till exempel i samband med tillhandahållande av tjänster eller evenemang som organiserats av Accountor.

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar endast personuppgifter som behövs för att bedriva vår verksamhet, hantera våra affärsrelationer och för andra relevanta operativa eller kommersiella ändamål, inklusive behandling av personuppgifter för anonymisering av dem.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 1. HANTERING VID FÖRSÄLJNING OCH KUNDFÖRHÅLLANDEN

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna sälja våra tjänster och för att hantera kundrelationen mellan oss, eller det företag du representerar, inklusive kundsupport, fakturering, rapportering och kontrakt. I dessa fall baseras vår behandling av personuppgifter på avtalet mellan dig, eller det företag du representerar, och oss, eller våra legitima intressen att serva dig baserat på dina val och ge dig en förbättrad kundupplevelse.

 2. SOURCING OCH HANTERING AV AFFÄRSRELATIONER

Vid inköp av våra tjänster kan vi behandla dina personuppgifter för att hantera affärsrelationer mellan oss och dig, eller det företag som du representerar, och relaterade interaktioner, inklusive hantering av fakturering, rapportering och kontrakt. I dessa fall är vår bearbetning baserad på avtal mellan dig, eller det företag du representerar, och oss eller våra legitima intressen att driva vår verksamhet på ett effektivt sätt.

3. SERVICEBESTÄMMELSER

I samband med att vi tillhandahåller våra tjänster kan vi behandla dina personuppgifter för att erbjuda och leverera tjänster till dig eller företaget du representerar, samt att hantera våra projekt och verksamhet, inklusive kundsupport och korrigering av fel, fakturering, rapportering och kontrakt. I dessa fall är vår bearbetning baserad på avtal mellan dig, eller det företag du representerar, och oss eller våra legitima intressen att hantera vårt tillhandahållande av tjänster, projekt, leveranser och fältarbete på ett effektivt sätt.

 4. KOMMUNIKATION, MARKNADSFÖRING OCH ANALYS

Vi kan behandla personuppgifter för att marknadsföra och informera dig om tjänster Accountor erbjuder eller om Accountor som företag. Dina personuppgifter kan också användas för marknadsundersökningar och kundundersökningar. Dessutom kan personuppgifter användas för analys för att utveckla och förbättra kundupplevelsen, eller vår egen eller våra partners verksamhet. Vi kan kombinera de uppgifter som samlas in om dig från offentligt tillgängliga källor och från våra olika interaktioner med dig. Behandling av personuppgifter baseras på vårt legitima intresse av att ha relevant information till hands för att bättre förstå våra intressenter, t.ex. kunder och att marknadsföra och utveckla relevanta tjänster.

Du kan när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (se avsnittet "Dina rättigheter" i generell integritetspolicy)

 5. SERVICEUTVECKLING, INFORMATIONSSÄKERHET OCH INTERNRAPPORTERING

Dina personuppgifter kan behandlas för att förbättra kvaliteten och säkerställa informationssäkerheten för våra tjänster samt för att utveckla våra tjänster och verksamheter. Vi kan också generera interna rapporter för hanteringsändamål baserat på personuppgifter. I dessa fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att driva affärer effektivt och för att säkerställa att våra tjänster har en adekvat nivå av informationssäkerhet samt att det finns nödvändig information tillgänglig för ledningen för att driva, marknadsföra och utveckla vår verksamhet.

 6.  TILLÄMPNING AV RÄTTIGHETER OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED LAGEN

Vi kan också behandla dina personuppgifter i syfte att utreda missförhållanden, skydda, försvara eller genomdriva våra rättigheter för olika statliga förfaranden eller tvister, såsom att visa att tjänsterna fungerar korrekt eller svara på rättsliga anspråk.

Vi kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter som att uppfylla myndigheternas (t.ex. skattemyndighetens) förfrågningar.

 7. ANDRA SYFTEN DU HAR SAMTYKT TILL 

Vi kan även behandla dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, om du har samtyckt till sådan behandling.

Marknadskommunikation

Vi skickar kommersiell e-post som kan innehålla teknik (web beacons, cookies eller liknande) som tillåter oss att veta vad du gör med meddelandet (öppna, läsa etc.) och länkar som du kan klicka på. När du klickar på en länk i vårt marknadsförings-e-postmeddelande använder vi också en cookie för att logga vilka sidor du visar och vilket innehåll du laddar ner från vår webbplats.

Du kan kontrollera användningen av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål. Du kan be Accountor att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden genom att följa borttagningslänkarna på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att när som helst kontakta oss på privacy@accountor.com. I sådant fall kommer vi att behålla minsta mängd personuppgifter för att respektera ditt val för att undvika att kontakta dig igen.

Observera att även om du väljer bort direktmarknadsföring kan vi behöva kontakta och kommunicera med dig i samband med andra ändamål som dina personuppgifter behandlas för t.ex. i samband med tjänsteleverans.

Förändringar av policy 

Vi kan uppdatera denna policy när som helst, om det behövs för att återspegla förändringar i våra rutiner för behandling av personuppgifter. Den senaste uppdateringen gjordes den 5:e Maj 2021.

Share