Hoppa till huvudinnehåll

Att hitta sin egen väg och att utvecklas i arbetet

Amanda arbetar idag med olika områden som alla ligger henne varmt om hjärtat. Trots att hennes roll kan verka spretig (hon balanserar roller som konsult, ledare, kundansvarig och systemägare), är hon tacksam för möjligheten att kombinera flera intressen i ett jobb.

Ett stort intresse för utredningar och analytiskt arbete har Amanda alltid haft. Hon gick en samhällslinje med inriktning kriminalteknik eller s.k. CSI (Crime Scene Investigation) i gymnasiet men när det var dags för vidare studier rekommenderade studie- och yrkesvägledaren henne att byta spår och testa på ekonomi. Vilket hon är glad för idag.

Oväntade likheter mellan ekonomi och krim

Hon alltid varit sparsam och bra på att planera sin egen ekonomi, exempelvis var hon redan i yngre ålder noggrann med att spara inför resor. Hennes intresse för sin privatekonomi var nog det som föranledde studie- och yrkesvägledarens råd. Amanda tog rådet och började läsa internationell redovisningsekonomi. Och idag, sju år senare, känner Amanda att det valet fortfarande passar henne som handen i handsken. Hon beskriver sig själv som analytisk och objektiv, hon vill gärna förstå sammanhanget mellan saker och ting – oavsett om det har med ekonomi eller krim att göra. Valet att arbeta med redovisning ger henne möjlighet att kombinera intressena utredning, ekonomi och rådgivning. Hon tycker det är väldigt spännande.

karriärberättelse Amanda

Intresset för digitalisering gjorde att Amanda sökte sig till Accountor

Efter avslutade studier testade Amanda att arbeta med redovisning både inom mindre och större bolag. Hennes tidiga arbetslivserfarenheter bidrog till ett nytt intresse för system och digitalisering. När hon så småningom om letade sig vidare från dåvarande arbetsgivare upptäckte hon Accountor och läste in sig på företaget. Hennes uppfattning var att Accountor var en aktör på marknaden att räkna med, så hon sökte en tjänst som verkade intressant och fick jobbet.

Att balansera flera roller

Det är tre år sedan Amanda började arbeta som redovisningskonsult på Accountor i Lund och idag är hon också Team Manager. Eftersom hon auktoriserat sig via Srf konsulterna under sin anställning på Accountor kommer hon fortsätta ha leverans mot kund, för att behålla sin auktorisation. Men detta är inte det enda Amanda balanserar, hon är även systemägare, superuser samt kundansvarig. I systemägarskapet för Capego får hon möjlighet att arbeta nära IT och se till att Accountor arbetar på bästa möjliga sätt i just det systemet. Och som kundansvarig stöttar hon både kund och kollegor i kundspecifika ärenden.

När hon började på Accountor fick hon en chef som lyssnade på henne och såg hennes potential. Det var chefen som hjälpte Amanda hitta sin egen väg och inte minst utmanade henne att undersöka vilken utveckling hon ville göra inom företaget. På sätt och vis kan Amandas roll upplevas väldigt splittrad men hon är en person som motiveras av att ha flera bollar i luften. Det finns en medvetenhet hos henne att detta ställer krav på att göra avvägningar och att avgränsa för sin egen skull. Dock kan hon reflektera kring hur hennes resa på Accountor har tagit henne dit hon är idag. Hon älskar att arbeta med redovisning och i arbetet med detta har hon upptäckt intresset för att stötta kollegor.

Vägen mot en ledarroll

En tid efter att Amanda började arbeta på Accountor fick hon ansvar för praktikanter. Av egen erfarenhet som praktikant visste hon hur viktig handledaren kunde vara för praktikantens personliga utveckling. Hon ville därför vara en handledare som investerade i praktikanterna och gav dem viktig erfarenhet innan de kom ut på arbetsmarknaden.

Att få testa på handledarskap fick henne att tänka att nästa steg skulle kunna vara att få leda ett eget team. Hon hade upptäckt sitt eget intresse för att hjälpa andra utvecklas och våga ta karriärsteg samtidigt som man har roligt och känner den inre lusten.

Amanda tycker att utvecklingsmöjligheterna på Accountor är flera och för den som är intresserad av att utvecklas inom ett område kan det gå snabbt. Själv skulle hon nog inte trivas i en för renodlad roll, det är just kombinationen av roller som motiverar. Hon tänker att det är hennes olika kompetensområden som gör att hon lyckas väl i de olika rollerna, de går hand i hand och förstärker varandra.

Accountor har ett driv att ligga i framkant i kombination med att vara en trygg arbetsplats

Att Accountor tar vara på medarbetarens intressen och möter dennes behov tror Amanda är en nyckel till företagets konkurrenskraft på marknaden. Hon ser detta som en bidragande faktor till Accountors duktiga, trygga team med bra systemkunskaper. Det Amanda uppskattar mest med arbetsgivaren är att man håller vad man lovar, är en trygg arbetsplats samtidigt som man ligger i framkant och har ett driv att utvecklas. Företaget har ett tydligt mål att ligga i framkant inom branschen, särskilt avseende system, AI och digitalisering.

Hon uppskattar Accountor som en arbetsplats med högt i tak, frihet under ansvar och tycker själv att hon har mycket inflytande över sin egen arbetstid. Exempelvis har vi aldrig varit särskilt beroende av vår arbetsplats och detta gällde även innan pandemin. Till detta har hon en känsla av att det finns mycket tillit mellan kollegor och sitter någon i klistret steppar kollegorna in och hjälper till. Det finns flera fördelar med Accountor som arbetsgivare menar Amanda, inte minst att arbetsgivaren uppmuntrar medarbetaren att auktorisera sig och även står för kostnaden.

Vill du också bli en del av vårt a+team?

Kika in på våra lediga tjänster och sök redan idag!

Tags
Sweden

Share