Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Auktoriserad konsult Accountor SRF

Auktorisation - Hur går det till och vad är det bra för?

Vad är Auktoriserad Redovisningskonsult?

Auktorisation är metod för kvalitetssäkring av yrkesverksamma redovisningskonsulter som kontrolleras av branschorganisationerna Srf konsulterna eller FAR. Auktorisationen innefattar krav på teoretisk kunskap, praktisk erfarenhet och godkänd examination.

Srf konsulterna auktoriserar redovisningskonsulter och lönekonsulter

För att bibehålla auktorisationen måste redovisningskonsulten, även efter examen, kontinuerligt tillgodogöra sig ny kunskap och hålla sig uppdaterad kring det som händer i branschen. Det finns fastställda utbildningskrav och dessutom genomgår alla auktoriserade redovisningskonsulter regelbundna kontroller.

 

Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

För dig som kund till en redovisningsbyrå med auktoriserade redovisningskonsulter innebär det en trygghet - din redovisning sköts på ett korrekt, lagenligt och effektivt sätt. Branschorganisationerna genomför kvalitetskontroller av sina medlemmar. Läs mer här om när det behövs en auktoriserad redovisningskonsult.

Även om inte alla konsulter på byrån är auktoriserade förbinder sig alla att arbeta enligt den gemensamma branschstandarden Rex (Srf), samt SALK för lönekonsulter. En av grundtankarna i Rex o SALK är att jobbet ska göras med hög kvalitet och att arbetet blir rätt från början, att våra kunder får rätt beslutsunderlag, att uppdraget sköts i ”överlämningsbart skick”.

Oavsett om någon slutar, blir sjuk eller i de fall kunden byter byrå eller tar jobbet in-house, ska det med liten insats, enkelt gå att fortsätta arbetet där det slutade.

För dig som redovisningskonsult innebär auktorisationen en kraftfull kvalitetsstämpel och yrkesidentitet. Du blir medlem i Srf konsulterna och får därigenom tillgång till utbildningar, information, verktyg och rådgivning. Det gör dig mer eftertraktad på arbetsmarknaden och du kan i regel vänta dig en högre lön. Och det behövs fler.

Vad krävs för att bli auktoriserad redovisningskonsult?

För att bli auktoriserad redovisningskonsult eller lönekonsult krävs:

  • Teoretisk kunskap genom högskoleutbildning, YH-utbildning, Srf:s auktorisationsutbildningar eller 8 års uppdragsverksamhet inom redovisning. Läs mer om de specifika ämneskraven.
  • Kunskaper i branschstandarden Rex.
  • Tre års praktisk yrkeserfarenhet med arbete mot extern kund, inklusive arbete med skatter, bokslut, deklarationer och rådgivning inom ekonomi.
  • Godkänd auktorisationsexamen hos Srf konsulterna

Auktoriserad Lönekonsult

Av samma anledningar som angetts ovan kan även lönekonsulter auktoriseras. Titeln auktoriserad lönekonsult är förhållandevis ny. Läs mer om det här varför det är bra att auktorisera sig »

Vad krävs för att bli Auktoriserad Lönekonsult?

För att bli Auktoriserad Lönekonsult krävs sex års praktisk erfarenhet av arbete inom lön, alternativt tre år plus examen från godkänd löneutbildning. Därefter måste lönekonsulten genomgå godkänt auktorisationsseminarium hos Srf konsulterna.

Läs mer om auktorisation som lönekonsult här »

Auktorisation på Accountor

På Accountor har vi många auktoriserade redovisningskonsulter och lönekonsulter. Kvalitet är viktigt för Accountor som redovisningsbyrå och vi uppmuntrar och stöttar därför våra konsulter som vill auktorisera sig. Därför betalar vi viss utbildning, examinationsavgift och medlemskap.

Accountor som redovisningsföretag är medlem i Srf konsulterna och är godkänt som systembyrå. Det innebär att Srf godkänner Accountors eget system för kvalitetssäkring och låter oss genomföra egna kontroller på våra konsulter. Vi rapporterar våra kontroller till Srf, som å sin sida gör stickprovskontroller på Accountor som systembyrå.

Våra konsulter om auktorisation

Monica Dellström (aukt. redovisningskonsult), Elena Kozyreva (aukt. redovisningskonsult), Suzanne Flygt (aukt. lönekonsult) och Agneta Esp (aukt. lönekonsult) är några av Accountors många auktoriserade konsulter. På alla våra kontor finns auktoriserade löne- och redovisningskonsulter.

Auktoriserade konsulter
Varför valde du att auktorisera dig?

Elena Kozyreva: ”Många år av hårt arbete med olika kunder och duktiga och hjälpsamma kollegor, ett antal kurser och självstudier var det som blev fundamentet för min auktorisation. Jag kände mig ”mogen” att ta steget eftersom jag lärt mig så mycket genom åren och ville helt enkelt få en bekräftelse på mina kunskaper samt att mitt arbete håller hög kvalitet”.

Hon fortsätter: ”Förberedelserna till själva auktorisationen var ett väldigt bra tillfälle för teoretisk repetition, samt att uppdatera mig på alla (eller nästan alla) frågor inom redovisning.”

Vad anser du är fördelarna med auktorisation?

Auktorisation ger yrket en högre status på sikt och att det kan bidra till en bättre löneutveckling, säger Agneta Esp.

Suzanne Flygt fortsätter, ”Det bevisar att det finns gedigna yrkeskunskaper inom företaget, vilket kan ge en extra trygghet för köparen. Srf kräver att vi håller oss uppdaterade genom kurser och utbildningar med ett visst antal timmar varje år, för att få behålla auktorisationen.”

Monica Dellström: ”Auktorisationen är ett kvitto på att konsulten håller sig uppdaterad på nyheter och regelförändringar vilket i sig minskar risken för den som köper ekonomitjänster. För att säkerställa kvaliteten på tjänsterna vi levererar är kontinuerlig fortbildning avgörande, och med auktorisationen blir det en del av vardagen.

Du får som konsult därmed möjlighet att utvecklas inom de områden som intresserar dig, och eftersom aktualitetstimmarna som ska uppfyllas är fördelade på skatt, redovisning och övrigt får man även en bred fördelning av sin fortbildning.

Srf har en mängd användbara verktyg och driver frågor som gynnar konsulter och byråer. Att kunna titulera sig auktoriserad ger också lite extra push i mötet med kund.”

Behöver du hjälp med lönehantering? Fyll i så kontaktar vi dig.

 
 
Tags

Share