Hoppa till huvudinnehåll

Vi listar här 5 skäl att välja outsourcing av sin redovisning och/eller lönehantering. Varför det är värdefullt för företag att överväga outsourcing framför att göra allt själv.

1. Lägre kostnader

Lägre kostnader är för många ett krav för att överväga outsourcing. Det kan uppnås genom leverantörens stordriftsfördelar, breda kunskapsbas, bästa praxis och tillgång till ny teknik. En annan viktig faktor är att du får ökad flexibilitet och slipper kostnader för överkapacitet vid skiftande personalbehov.

Genom att bara betala för den hjälp du nyttjar omvandlas fasta kostnader till rörliga. I slutändan lägger du därmed mindre pengar på ekonomiadministration och kan fokusera resurserna på det ditt företag gör bäst - er kärnverksamhet.

Löneoutsourcing lönehantering hjälp
Outsourcing ekonomi lön

2. Minskad sårbarhet

Alla organisationer kan drabbas av personalbrist vid arbetstoppar, sjukskrivningar, eller uppsägningar. När företagets ekonomiavdelning blir stillastående riskerar betalningar till leverantörer och anställda, såväl som rapporter till ledning och myndigheter att släpa efter. Följderna kan bli missnöjda medarbetare, felaktiga ledningsbeslut, förseningsavgifter, inkassokrav osv.

Med en outsourcad ekonomifunktion ansvarar leverantören för bemanningen och kan omfördela arbetsuppgifter på en stor personalstyrka, där flera personer backar upp varandra.

3. Säkerställd kvalitet

Redovisningen ska vara ett underlag för smarta affärsbeslut. Många företag redovisar endast för att leva upp till externa intressenters krav och Skatteverkets regler. En redovisning med hög kvalitet är dock ett viktigt underlag för att fatta strategiska beslut kring företatets verksamhet.

En outsourcingpartner levererar siffror och rapporter utifrån säkerställd praxis, väl inarbetade rutiner och kontrollsystem, men kan också hjälpa med råd kring hur du ska tolka och agera på resultatet.

Outsourcing af bogholderi og regnskab
Outsourcing ekonomi

4. Tillgång till rätt kompetens

Rätt kompetens är inte alltid den som kan mest. Att låta en överkvalificerad ekonom sköta stora delar rutinarbete är kostsamt. Samtidigt uppstår emellanåt frågor inom redovisning och lön som kräver särskild kunskap. Då är det av stor betydelse att kunna fråga någon som vet.

En styrka med outsourcing är att du får tillgång till rätt kompetens. För vi har möjlighet att hålla en stor skara medarbetare, med olika kompetenser, sysselsatta i parallella kundprojekt. Den breda floran av kundföretag ger oss också erfarenhet av de bästa lösningarna inom olika branscher.

5. Tillgång till moderna processer

Teknikutvecklingen går fort framåt och innebär hela tiden nya möjligheter, men också utmaningar för de företag som försöker hålla sig uppdaterade. Vi har sett en ökad digitalisering och automatisering av ekonomiprocesserna under flera år. En trend som tycks fortsätta och eskalera framöver.

Låt outsourcingbolaget sköta allt från systemunderhåll och uppdateringar, omvärldsbevakning av ny teknik och lösningar, till datalagring och säkerhet. Ni får också tillgång till ett nätverk av underleverantörer och samarbetspartners .

Kvadrat_kille

Vi kan outsourcing och vi älskar det

I mer än 25 år har Accountor hjälpt små och stora företag att effektivisera sin redovisning och lönehantering genom outsourcing i Sverige. Vi har även expertis inom företagsrådgivning i huset som du kan ta hjälp av. 
Hör av er till oss så går vi igenom hur ditt företag kommer igång och tar del av fördelarna med outsourcing. Vi skapar värde åt er. Inte administration.

Kontakta oss om du vill ha hjälp att komma igång!

 
 
Tags

Share