Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Accountor Matrisen

Accountor förvärvar Matrisen

Accountor köper Matrisen och stärker sin position i Sverige

Det finländska ekonomi- och löneoutsourcingföretaget Accountor köper ett av Sveriges ledande företag inom redovisning, outsourcing, löneadministration och ekonomisk rådgivning, Matrisen. I och med förvärvet fortsätter Accountor, som är en föregångare inom digitala ekonomitjänster, att växa internationellt samt stärker sin position i Sverige.

Efter förvärvet fortsätter Matrisen som ett eget företag i Accountor-koncernen. Robert Szabo, som grundat Matrisen, blir en av ägarna i Accountor. Matrisen har över 200 anställda och över 2 500 kunder på åtta orter. Tillsammans bildar Accountor och Matrisen i Sverige ett företag med över 320 experter.

 ”Matrisen är ett väletablerat företag med tillväxt och lönsamhet, och ett starkt varumärke i Sverige. I Finland har endast lite över 10 procent av företagen gått över till digital ekonomiförvaltning och i de övriga nordiska länderna är siffran ännu lägre, vilket erbjuder enorma tillväxtmöjligheter. Genom detta förvärv har vi möjligheten att växa ytterligare i Sverige", säger Asko Schrey, VD för Accountor.

"Accountor är en internationell aktör och föregångare inom digital ekonomioutsourcing, vilket gynnar våra kunder. Matrisen blir nu en del av en större internationell koncern, där vi har möjligheten att utvecklas ytterligare och leverera högre kundvärde", säger Robert Szabo, Matrisens VD och grundare.

Välkommen att kontakta oss

 
 
Tags

Share