Hoppa till huvudinnehåll
Du är här:
palkkajärjestelmä accountor brand

Redovisning

Vi hjälper små, medelstora och stora företag till effektivare redovisning. Med våra flexibla redovisningstjänster väljer du vilka delar av företagets redovisning du vill outsourca. Få tillgång till expertkompetens och moderna system anpassat efter ditt behov.

 

Outsourcing redovisning

För medelstora och stora företag som söker en högkvalitativ outsourcing av ekonomifunktionen, krävs en strukturerad metod vid förstudie, implementation och start av leverans. Ofta behövs ett nytt affärssystem, dokumentation av ekonomiprocesser, förtydligande av ansvarsfördelning samt i vissa fall även övertagande av personal. Den här erfarenheten finns hos oss på Accountor, som är ett redovisningsföretag med lång historia inom outsourcing.

För småföretag har vi flera enkla lösningar för att lägga ut bokföringen. Läs mer om bokföring för småföretag här » 

Läs också vårt whitepaper med tips så du kan undvika några av entreprenörens nybörjarmisstag här »

När du outsourcar redovisningen står vi för kompetensförsörjning i form av kvalificerade ekonomichefer, redovisnings- och lönekonsulter, experter på skatter och HR, systemspecialister och projektledare. Som redovisningsföretag är vår uppgift att se till att den löpande hanteringen sköts på ett professionellt och effektivt sätt, så att ditt företag kan fokusera på kärnverksamheten.

Accountors konsulter levererar redovisningstjänster med kvalitet

Vi är ett redovisningsföretag med stort fokus på kvalitet. Här arbetar både auktoriserade redovisningskonsulter och redovisningskonsulter. Alla som jobbar med redovisning på Accountor följer Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag - som är framtagen av vår branschorganisation Srf konsulterna. Flera av våra konsulter har specialistkunskaper, exempelvis erfarenhet från tidigare arbete på Skatteverket eller från specifika branscher.

Alla som jobbar med redovisning på Accountor följer Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag

Vad ingår i Accountors redovisningstjänster?

Du väljer själv vilka delar av redovisningen ditt företag ska outsourca utifrån de styrkor och utmaningar ni har internt. Vi kan hantera alla delar av er redovisning och rapportering (även enligt IFRS), med lönehantering som tillval. Vi är flexibla och utformar tillsammans med dig den lösning som passar ditt företag. Vi hjälper dig oavsett om du driver aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller förening.

Inom redovisningsområdet hanterar vi:

 • Löpande bokföring inkl. reskontrahantering
 • Fakturering
 • Skanning av leverantörsfakturor
 • Skattedeklarationer
 • Periodisk sammanställning
 • Månadsrapportering
 • Bokslut
 • Årsredovisning / Koncernredovisning
 • Bokslutsrapport
 • Kassaflödesanalys
 • Bolagsdeklaration
 • Privatdeklaration
 • Rådgivning
 • Tydlig och överskådlig presentation av företagets siffror

 

Accountors kontor i Sverige för redovisning och lön

Våra kontor

Vill du komma och prata redovisning? Vi har kontor i StockholmGöteborgMalmöUppsalaLund
GävleKarlstadKarlskoga och Västervik.

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

Share