Hoppa till huvudinnehåll

Redovisning - Våra experter hjälper dig

"Vi tycker redovisningen med Accountor har gått bra och är väldigt nöjda. Det är ett väldigt bra samarbete mellan Accountors konsult och vår CFO." - Anders Hultman, Calliditas Therapeutics AB

Ta hjälp med redovisning - tryggt och effektivt

När du outsourcar redovisningen och anlitar oss för redovisningstjänster står vi på Accountor för kompetensförsörjning i form av kvalificerade redovisnings- och lönekonsulter, experter på skatter och HR, systemspecialister och projektledare. Som redovisningsbyrå är vår uppgift att se till att den löpande hanteringen och rapporteringen sköts på ett professionellt och effektivt sätt, så att ditt företag kan fokusera på kärnverksamheten.

För medelstora och stora företag som söker en högkvalitativ outsourcing av ekonomifunktionen, krävs en strukturerad metod vid förstudie, implementation och start av leverans. Ibland behövs även ett nytt affärssystem, dokumentation av ekonomiprocesser, förtydligande av ansvarsfördelning samt i vissa fall även övertagande av personal. Den här erfarenheten finns hos oss på Accountor, som är ett redovisningsföretag med lång historia inom outsourcing.

För småföretag har vi flera enkla lösningar för att lägga ut bokföringen. Läs mer om bokföring för mindre företag här » 

Accountors konsulter levererar redovisningstjänster med kvalitet

Vi har stort fokus på kvalitet. Här arbetar både auktoriserade redovisningskonsulter och redovisningskonsulter. Alla som jobbar med redovisning på Accountor följer Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag - som är framtagen av vår branschorganisation Srf konsulterna. Flera av våra konsulter har specialistkunskaper, exempelvis erfarenhet från tidigare arbete på Skatteverket eller från specifika branscher.

Rex standard

Vad ingår i Accountors redovisningstjänster?

Du väljer själv vad du vill ha hjälp med, vilka delar av redovisningen ditt företag ska outsourca utifrån de styrkor och utmaningar ni har internt. Vi kan hantera alla delar av er redovisning och rapportering (även enligt IFRS), med lönehantering som tillval. Vi är flexibla och utformar tillsammans med dig den lösning som passar ditt företag. Vi hjälper dig oavsett om du driver aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller förening.

Här är några redovisningstjänster som vi erbjuder dig som företag

 • Löpande bokföring inkl. reskontrahantering
 • Fakturering
 • Skanning av leverantörsfakturor
 • Skattedeklarationer
 • Periodisk sammanställning
 • Månadsrapportering
 • Bokslut
 • Årsredovisning / Koncernredovisning
 • Bokslutsrapport
 • Kassaflödesanalys
 • Bolagsdeklaration
 • Privatdeklaration
 • Rådgivning
 • Tydlig och överskådlig presentation av företagets siffror

 

Lägg grunden för ditt företag med våra experter för rätt förutsättningar

"Jag skulle behöva... men jag hinner inte" Känner du igen dig? Vi finns här för dig så att du kan fokusera på kärnverksamheten. Vi finns här så att ditt företag ska fungera bättre och nå längre än dina konkurrenter. 

Hjälp redovisning - outsourcing för dig

Med vår breda erfarenhet hjälper vi allt från småföretag till internationella koncerner och vi har alla verktyg för att finnas där för dig i företagets alla faser.

Som redovisningsbyrå erbjuder vi tjänster inom redovisning, bokföring och ekonomi till andra företag och organisationer. Som redovisningsbyrå är vi specialiserade på att hantera och organisera företags ekonomiska transaktioner, såsom bokföring, fakturering, löneadministration, momsredovisning, årsredovisningar och skattedeklarationer.

Vi  erbjuder olika typer av tjänster baserat på ditt behov, inklusive rådgivning om företagsstrategi, ekonomisk planering och budgetering. Vi hjälper också företag att följa lokala och nationella lagar och regler för redovisning och skattefrågor.

Genom att anlita oss kan du spara tid och minska sin administrativa börda genom att outsourca dessa uppgifter. Det kan också hjälpa företag att förbättra sin ekonomiska effektivitet och minska sina kostnader genom att dra nytta av byråernas specialiserade kunskap och erfarenhet inom området.

Vi är inte bara specialister på redovisning! Du kan även få hjälp med bland annat din lönehantering, HR-tjänsterrekrytering och ekonomi. När något är extra knepigt har vi vårt erfarna specialistteam som ger dig den företagsrådgivning som du behöver.

Årsredovisning Bokslut

Nyfiken eller vill komma i kontakt med våra experter? Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret, så hjälper vi dig

 
 

Share