Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
AGI - Arbetsgivardeklaration på individnivå för alla 2019

AGI, Arbetsgivardeklaration på individnivå 2019

AGI

AGI står för Arbetsgivardeklaration på individnivå och börjar gälla den 1 januari 2019. 

Det innebär att alla arbetsgivare varje månad ska redovisa utbetald ersättning, förmåner och skatteavdrag per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen. Första arbetsgivardeklaration på individnivå, avseende januari, ska redovisas i februari 2019.

Den nya rapporteringen mjukstartade redan den 1 juli 2018, för företag med personalliggare som har 16 eller fler anställda.

Högre krav på korrekt information 

Den nya rapporteringen ställer ännu högre krav på att det är rätt från början då varje rapportering innebär att allt för den rapporterade månaden ska vara avstämt och klart. Att göra korrigeringar kan komma att bli mer komplicerat.

Konsekvenser vid fel

I de fall en anställd har fått för mycket lön utbetald är det inte längre tillåtet att upprätta nettolöneskulder. I praktiken betyder det att den anställde, som fått för mycket lön av arbetsgivaren, måste återbetala bruttobeloppet. Den anställde behöver sedan ansöka om jämkning hos skatteverket för att minska skatten under resten av året. Alternativt kan den anställde vänta på återbetalning av skatten i samband med ordinarie utbetalning av överskjutande skatt, nästkommande år. Vid för lite betald skatt, till exempel på grund av en sent rapporterad förmån, kommer den anställde att antingen bli återbetalningsskyldig i samband med det slutgiltiga skattebeskedet eller så kan den anställde begära jämkning, alternativt betala in frivillig skatt.

Rapportering och behörighet

AGI ska lämnas in på samma sätt och samma datum som arbetsgivardeklarationen lämnas in idag. Hos Skatteverket, under mina sidor. I samband med förändringen kommer det att finnas tre olika typer av behörigheter för att ladda upp filer hos skatteverket.

1) Ladda upp fil på skatteverkets hemsida, kan göras av alla med e-legitimation.
2) Registreringsombud, har behörighet att registrera och kontrollera men inte godkänna.
3) Behörighet att ladda upp fil, granska, godkänna och ändra. Kommer att kunna göras av firmatecknare eller utsett deklarationsombud.

En konsekvens av detta blir att de personer som är deklarations- eller registreringsombud framöver kommer att kunna se löneuppgifter på individnivå samt information som finns på moms och skattekontot.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp.

Vi vill gärna höra ifrån dig

 
 
Tags

Share