Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
lönespecialist om AGI

5 frågor till vår lönespecialist om AGI

Från och med den 1 januari 2019 ska arbetsgivare rapportera arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Det ställer högre krav på ditt företags lönerutiner så att redovisningen sköts på rätt sätt. Vi har pratat med vår lönespecialist om AGI.

Den nya rapporteringen ställer ännu högre krav på att det är rätt från början då varje rapportering innebär att allt för den rapporterade månaden ska vara avstämt och klart. Att göra korrigeringar kan komma att bli mer komplicerat.

Beatrice Westerlund är expert inom lön och lönehantering och svarar på några frågor om förändringarna.

AGI lön lönehantering
Hej Beatrice, kan du berätta om vad du som Team Manager på Payroll Services, gör om dagarna?

Mina arbetsdagar som Team Manager är väldigt olika varandra, ofta vet jag inte riktigt hur dagen kommer att se ut när jag kommer till kontoret. Det är en del möten, både interna och med våra kunder samt uppföljning av dessa. Men i huvudsak så leder och fördelar jag arbetet i mitt team. Mitt team består av ca 10 st lönekonsulter som först och främst arbetar i ett av våra lönesystem, Agda. I mitt team har vi ca 60 st kunder som vi gör lön åt.

Den 1 januari 2019 ska arbetsgivare rapportera arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Kan du berätta mer om det?

Från att tidigare lämnat in kontrolluppgifter till Skatteverket en gång per år så görs det nu en gång per månad. Tidigare har arbetsgivaren lämnat in en arbetsgivardeklaration varje månad, det som lämnas in nu med AGI är samma uppgifter men på individnivå.
Den största skillnaden för den anställde blir om det av någon anledning skulle bli fel på lönen och att pengar måste betalas tillbaka. Tidigare har vi korrigerat det som blivit fel och den anställde har kunnat betala tillbaka ett nettobelopp men sedan AGI kom så måste den anställde betala tillbaka bruttobeloppet vid eventuell skuld. Detta då skatten redan blivit rapporterad på skattekontot.

Hur har implementeringen gått och har detta ändrat ert sätt att arbeta?

Vi har haft konsulter som varit på informationsträffar på skatteverket och som sedan lärt ut hur vi ska arbeta med AGI. Vi har även fått information från våra leverantörer av lönesystem om hur vi ska ha inställningarna i respektive system så att allt blir korrekt.
För vår del innebär detta att vi behöver göra en större kontroll varje månad istället för enbart en gång per år. Detta då skatten direkt går in på den anställdes skattekonto och inte kan justeras i efterhand. När AGI är rapporterat så är det den skatten som gäller.

Har du några tips för smidigare rapportering?

Det som är viktigt är att det blir rätt från början, att det inte behöver göras justeringar efter att lönen har betalats ut och AGI rapporterats till skatteverket.

Om jag har funderingar eller frågor om detta, vart vänder jag mig då?

Våra lönekonsulter har fått utbildning i hur AGI fungerar och vad det innebär. Om du har lite mer komplexa frågor så finns det expertkompetens inom Accountors väggar som snabbt kan ge dig stöd. På så sätt kan vi ge dig en effektiv löneprocess så att du kan fokusera på kärnverksamheten.

Har du fler funderingar finns vi här för dig

 
 
Tags

Share