Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Årsredovisning Bokslut

Årsredovisning eller årsbokslut?

Bokslut är något alla som driver näringsverksamhet är skyldiga att göra, företag och organisationer. Bokslut görs för att du ska få överblick över företagets siffror, en rättvis bild över hur det har gått ekonomiskt under året. Bokslutet görs till en årsredovisning eller ett årsbokslut, som är en sammanställning över räkenskapsåret. Om det är en årsredovisning eller ett årsbokslut beror på vilken företagsform och/eller storlek du driver företaget i.

Bokföring är att löpande registrera olika affärshändelser, som inköp och försäljning. Till varje bokföringspost ska det finnas en verifikation, exempelvis ett kvitto, en faktura eller annat underlag att registrera och redovisa. Bokföringen avslutas med ett bokslut, det vill säga med en balansräkning och en resultaträkning.

Allt bokföringsmaterial måste du spara i minst sju år.

När ska årsredovisningen skickas in?

Årsredovisningen måste lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut, annars riskerar man förseningsavgifter

Årsredovisning mer omfattande än årsbokslut

Bolagsformen för din verksamhet och/eller omsättningen och storlek på verksamheten avgör om du som företag behöver göra en årsredovisning eller ett årsbokslut. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut. Årsredovisningen ska, när den är klar, skickas in till Bolagsverket och blir där en offentlig handling. 

Årsredovisningen är en offentlig handling som består av företagets balans- och resultaträkning (bokslutet) och som utöver det ska innehålla förvaltningsberättelse, noter och revisionsberättelse, om sådan är utsedd. Vilka företag som ska ha en revisionsberättelse kan du se här.

 • Förvaltningsberättelsen syftar till att med ord beskriva verksamhetsåret med fokus på centrala händelser och utvecklingen.
   
 • Noter är en specifikation som till exempel visar hur tillgångar har värderats eller vilka slags tillgångar som redovisas under samma post.
   
 • Revisionsberättelsen är en redogörelse över vad företagets revisor(er) uppmärksammat i sin granskning av årsredovisningen. Alla bolag behöver dock inte ha en revisor och därmed inte heller en revisionsberättelse.

 

årsredovisning hjälp
Årsbokslut hjälp

Vilket bokslut beror på vilken bolagsform

Enskild firma: Som enskild firma kan det räcka med ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. Men har du en omsättning som överstiger 3 miljoner kronor behöver du göra en årsredovisning.

Aktiebolag: Som aktiebolag är det alltid årsredovisning som gäller. Årsredovisningen skickas sen in till bolagsverket.

Handelsbolag och kommanditbolag: Har bolaget bara fysiska och inte några juridiska delägare räcker det att göra årsbokslut, om inte omsättningen överstiger 3 miljoner kronor

Bokslut regleras av K-regelverket, K1-K4

K-regelverket är regelverket för hur årsbokslut och årsredovisningar ska göras på rätt sätt. K står för kategori och det följs av en siffra. Det är Bokföringsnämnden (BFN) som har tagit fram K-regelverket

 • K1 gäller vid förenklat bokslut. Det gäller för fysiska personer som driver enskild firma eller handelsbolag och även för ideella föreningar. Årsomsättningen får normalt inte överstiga 3 miljoner.
   
 • K2 gäller vid både årsbokslut och årsredovisning. K2 är ett förenklingsregelverk för de mindre* bolagen. Innehåller inga regler om koncernredovisning.
   
 • K3 gäller vid både årsbokslut och årsredovisning, samt koncernredovisning. Regelverket K3 ger inte samma möjlighet till förenklingar som K2, men anses i stället visa en mer rättvisande bild av företagets ekonomi. Med många utomstående intressenter i bolaget, desto större anledning brukar det vara att välja K3.
   
 • K4 gäller när företag upprättar en koncernredovisning eller årsredovisning enligt den internationella normgivningen IFRS (International Financial Reporting Standards) och IAS (International Accounting Standards). Ett svenskt bolag bolag ska då även följa reglerna från ”Rådet för finansiell Rapportering (RFR)".

*Bygger på Omsättning 80 MSEK, antal anställda 50, och/eller balansomslutning 40 MSEK. Exakt definition finns i ÅRL.

Underlätta bokslut

Genom att förbereda för bokslutet under hela året underlättas arbetet betydligt och dessutom kan man undvika obehagliga överraskningar.

Tycker du det är mycket att hålla reda på så har Accountor redovisningskonsulter och skattekonsulter som kan hjälpa dig. Vi kan sköta bokföringen under hela året och även göra bokslutet och/eller årsredovisning enligt det K-regelverk du använder. Vi är uppdaterade på aktuella regler och K-regelverk så vi kan sköta arbetet på bästa sätt för dig och ditt företag. Välkommen att kontakta oss!

Mycket att hålla reda på? Vi hjälper dig med årsredovisning, bokföring eller skattefrågor, kontakta oss.

 
 

Share