Hoppa till huvudinnehåll
Skatterådgivning skattekonsult

Skatterådgivning

Skatterådgivning inom svensk och internationell skattelagstiftning hjälper Accountor dig med. Ditt företag har mycket att vinna på att hänga med i utvecklingen av lagstiftningen. Regelverken är inte bara komplexa och föränderliga, rätt hanterade kan de ge er många möjligheter. Våra skattekonsulter hjälper dig, kontakta oss!

  Skatterådgivning av våra skattekonsulter

  Våra skattekonsulter svarar på dina frågor eller upptäcker generella risker och möjligheter i din skattesituation

  Våra skattekonsulter har mångårig erfarenhet från bland annat Skatteverket, revisionsbyråer och börsnoterade bolag. Vi brinner för skattefrågor och är vana vid att navigera i komplexa regelverk och locka fram alla möjligheter för ert företag.

  Vi kan stötta tillfälligt men genom att låta Accountors skatterådgivare regelbundet gå igenom ert företags skattemässiga situation kan ni vara säkra på att inte missa några fördelar när nya lagar och regler införs. Dessutom minimerar ni företagets skattemässiga risker. Oavsett om ni vill se över hela skattesituationen eller någon specifik fråga är vi redo att hjälpa er.

  Våra skattekonsulter kan vara med i utredningar inom flertalet skatteområden, t ex inom mervärdesskatt. Vi kan vara behjälpliga vid skatterevisioner som man som företag ibland blir föremål för och driva processfrågor gentemot Skatteverket/förvaltningsdomstolen.

  Skatt på utdelning

  Våra skattekonsulter guidar dig i hur du bäst disponerar ditt resultat och hittar balansen mellan utdelning, lön, pensionsavsättning och andra lösningar som ryms inom redovisningens område.

  "Skatt på utdelning är fördelaktig upp till en viss gräns, men du behöver titta på hela situationen för att hitta den bästa lösningen. Vi ser att många företagare betalar för mycket skatt för att man inte hanterar företagets ekonomi på ett optimalt sätt. Så boka ett möte med en skatterådgivare redan idag", säger skattekonsult Mikael Svensson på Accountor Stockholm.

  Skatterådgivning som vi hjälper dig med: 

  • Optimerad skatteplanering för fåmansföretag
  • Mervärdesskatt
  • Skog- och jordbruksfrågor
  • Generationsskiften
  • Köp och försäljning av företag
  • Ombildning och omstrukturering
  • Skatterapportering
  • Översyn skatterisker samt upprättande av skattepolicy
  • Skatterevisioner, skatteprocesser och omprövningar
  • Förmånsbeskattning och sociala avgifter
  • Internationell företagsbeskattning
  • Deklarationer för både företag och privatpersoner
  Skatterådgivning Skattekonsult Skattehjälp

  Hör av dig till oss så hjälper vi dig

  Om formuläret nedan inte laddas kan du komma till det genom att klicka här.

  Share