Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Arvoden styrelseuppdrag

Kan mitt AB fakturera för mitt arbete som styrelseledamot i andra AB?

Det verkar som en del företag fortfarande lever kvar enligt gammal praxis, där man tror att om man har minst 3 styrelseuppdrag så går det bra att fakturera, istället för att ta upp arvodet som inkomst av tjänst.

Styrelsearvode ska normalt beskattas som inkomst av tjänst oavsett om fakturering sker från eget bolag eller från enskild näringsverksamhet.

Detta på grund av att uppdrag som styrelseledamot i ett aktiebolag är personligt och ska utövas av en fysisk person. Det ska aldrig vara moms på ett styrelseuppdrag då ersättningen tas upp som inkomst av tjänst.

Arvoden för styrelseuppdrag som inte är tillfälliga och särskilt avgränsade ska beskattas hos styrelseledamoten som inkomst av tjänst

Styrelsearvoden ska normalt beskattas som inkomst av tjänst och kan därför inte faktureras. Det är numera Skatteverkets uppfattning efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som kom i juni 2017.  Beskattning ska alltså ske i tjänst även om arvodena faktureras från styrelseledamotens eget bolag.

Sådana styrelseuppdrag som avtalades före den 21 juni 2017 kunde dock fortfarande faktureras, om så vore möjligt enligt Skatteverkets tidigare ställningstagande. Enligt Skatteverket gällde detta dock som längst till årsstämman under 2018. 

Om ditt AB har styrelseledamöter som fakturerar sitt arvode genom sina egna bolag behöver ni därför omedelbart ändra detta vid årsstämman. Detta kommer att innebära att ditt AB kommer att betala arbetsgivaravgift och dra preliminärskatt på arvode som betalas ut till styrelseledamöterna.

 

Källa:
Högsta förvaltningsdomstolen
HFD 2017 ref 41

Skatteverkets ställningstagande (2008-12-11; dnr 131 751308-08/111) 

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta oss.

 
 
Tags

Share