Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
verklig huvudman

Säkerställ att ditt företags verkliga huvudman är registrerad hos Bolagsverket

Verklig huvudman. Är ditt företag registrerat i Bolagsverkets register för verkliga huvudmän? Lagen som reglerar detta; Lagen om registrering av verkliga huvudmän, gäller sedan 1 augusti 2017. Vi noterar emellanåt att det ännu saknas registrering av verklig huvudman hos Bolagsverket.

Vad menas med verklig huvudman?

Den person eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening är verklig huvudman. Det kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem som är verklig huvudman.

Vad är en verklig huvudman?

Det är på Bolagsverkets hemsida du anmäler verklig huvudman och där hittar du mer information och förklarande film.

Så anmäler du ditt företag till registret

Det är väldigt enkelt att anmäla verklig huvudman och det hela tar bara några minuter. På bolagsverkets webbplats hittar du e-tjänsten och instruktioner hur du går tillväga. Du behöver tillgång till grundläggande information om bolaget och ägarna.  

Det kommer vara gratis att anmäla verklig huvudman till och med den 1 februari 2018, så passa på att göra det snarast möjligt. Bolagsverket väljer också att ta ett kliv framåt i digitaliseringen så att du måste begära dispens för att få lämna in en anmälan i pappersform.

Behöver ditt företag skicka in anmälan?

De flesta företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman; till exempel bolagsformerna aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. Utländska företag/föreningar som har verksamhet i Sverige ska följa de regler som gäller för motsvarande svenska juridiska personer. Det är olika regler för olika företags- och föreningsformer, läs vad som gäller för dig på Bolagsverket om vilka Regler om verklig huvudman för olika företags- och föreningsformer.

Endast nedanstående bolagsformer är undantagna:

  • Dödsbon och konkursbon
  • Enkla bolag 
  • Enskilda näringsidkare
  • Ideella föreningar utan verklig huvudman
  • Noterade aktiebolag
  • Stat, landsting och kommuner samt bolag där det offentliga har ett bestämmande inflytande
  • Utländska företag/föreningar som har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som har registrerat verklig huvudman i ett annat register inom EES.


Så anmäler du ditt företag till registret

Det är enkelt att anmäla/uppdatera verklig huvudman, det görs på bolagsverkets webbplats där du hittar e-tjänsten och instruktioner hur du går tillväga. Du behöver ha tillgång till grundläggande information om bolaget och ägarna.

Vill du ta hjälp av Accountor för att säkerställa att ditt företag följer Lagen (2017:63) om registrering av verkliga huvudmän? Tycker du det är krångligt med administration och redovisning i företaget? Låt Accountor hjälpa till. Vi kan sköta hela eller delar av din redovisning. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Nyfiken på vad vi kan göra för dig? Kontakta oss idag

 
 
Tags

Share