Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
kvalitetssäkrad skatterådgivning

FARs kvalitetskontroll av Accountors skatterådgivningsverksamhet fick godkänt

Accountor har blivit kvalitetskontrollerade av FARs kvalitetsnämnd. FAR som är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning genomförde hösten 2023 kvalitetskontroll hos bland annat oss Accountor. FARs kvalitetsnämnd genomförde kvalitetskontrollerna hösten 2023 och vi har fått besked om att vi är godkända. Kvalitetskontrollen genomförs var sjätte år av FAR, kvalitetskontrollen ger både stöd till konsulterna och garantier till samhället. 

Kvalitetskontroll skatterådgivning hos Accountor

Kvalitetskontroll hos Accountors skatterådgivningsverksamhet gjordes hösten 2023. Kontrollen omfattade genomgång och bedömning av våra allmänna rutiner och utförda uppdrag. Syftet var att säkerställa att vi och auktoriserade skatterådgivare arbetar enlig FARs Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet. Accountor fick godkänt och att vi som bolag följer FARs riktlinjer för kvalitetssäkring väl. Accountor och kvalitetsansvariga arbetar mycket med våra rutiner och att de efterföljs och utvecklas.

Protokoll från FARs kvalitetskontroll av Accountor;
  • Bolaget har mycket starka processer för kvalitetssäkring
  • Bolaget har en gedigen process för att tillse att antagande av kunder sker utan risk, likaså förnyande av uppdrag
  • Uppdragen har utförts av kompetenta rådgivare
     

Det känns tryggt med en extern kvalitetskontroll som bekräftar att vi har våra rutiner och processer på plats.  Vi fick också smärre förbättringsförslag, som att förtydliga vår policy med DAC6-regelverket och förbättra strukturen kring uppdragsadministrationen, vilket vi tagit till oss och jobbar med nu, säger Marie-Louise Widman, kvalitetsansvarig på Accountor.

Kvalitetssäkrad skatterådgivning

Kvalitetskontrollerna genomförs av särskilda kvalitetsnämnder som är oberoende organ valda av FARs stämma, läs här hur FARs kvalitetskontroll fungerar.

 

Stolta blir vi när vi får bekräftelse från FARs kvalitetsnämnd att vi arbetar rätt och kvalitetsmässigt. Att vi blir kvalitetssäkrade och får denna kvalitetsstämpel av FAR innebär en trygghet för våra kunder men även för oss som företag och för varje enskild medarbetare. Bekräftelse på att vi har mycket starka processer för kvalitetssäkring är extra skönt då vi arbetar mycket med det, säger Marie-Louise Widman, kvalitetsansvarig på Accountor.

Läs mer på FARs hemsida om kontrollen.

Marie-Louise Widman
Tags

Share