Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
revisor eller redovisningskonsult auktoriserad

När behövs auktoriserad revisor eller redovisningskonsult?

Revisor eller redovisningskonsult - vem gör vad?

Revisor eller redovisningskonsult? Skillnaden är inte helt tydlig för alla. För att addera till förvirringen skiljer man även på auktoriserad eller godkänd revisor, respektive redovisningskonsult och auktoriserad redovisningskonsult.

När behövs en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult ser till att du får hjälp med allt från löpande bokföring (inklusive betalningar, momsdeklarationer, kundfakturering mm.) till bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Du kan också få rådgivning och konsultation i ekonomiska frågor, skattefrågor och kvalificerade redovisningsfrågor.

Vad gör en redovisningskonsult och vad kan redovisningskonsulten hjälpa dig med?

Att ta hjälp av en redovisningskonsult är frivilligt, men kan vara ett effektivt sätt för företag att fokusera på sin kärnverksamhet och få korrekta, kvalitetssäkrade sifferunderlag för sina affärsbeslut.

När behövs en auktoriserad redovisningskonsult då? Läs allt om auktorisation av redovisningskonsulter och lönekonsulter»

När behövs en revisor?

En revisors uppgift är att granska hur företagsledningen har skött bolaget och dess förvaltning, samt att redovisningen följer lagkrav och god redovisningssed. Resultatet av kontrollerna presenterar revisorn i revisionsberättelsen, som är ett hjälpmedel för myndigheter, kunder, leverantörer, finansiärer och arbetstagare att kunna utvärdera och känna förtroende för företaget.

Bolag som uppfyller minst två av kriterierna nedan under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste ha en godkänd (eller auktoriserad) revisor:

  • >3 anställda
  • >1,5 Mkr i balansomslutning
  • >3 Mkr i omsättning

Observera att det måste vara samma två kriterier under två år. Bolag som är mindre än så kan välja att inte ha revisor.

Gräns för krav på auktoriserad revisor

En auktoriserad revisor ska ha en kandidatexamen, tre års handledarledd praktisk erfarenhet och ha avlagt revisorsprov hos Revisorsinspektionen. Vem behöver auktoriserad revisor?

Noterade bolag, eller bolag som uppfyller minst två av kriterierna nedan under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste ha auktoriserad revisor:

  • >50 anställda
  • >40 Mkr i balansomslutning
  • >80 Mkr i omsättning

För mer detaljer hänvisar vi till Aktiebolagslagen kapitel 9 om revision.

Hur kan Accountor hjälpa ditt företag?

Accountor är en renodlad redovisningsbyrå, det vill säga vi utför inte revision. På Accountor har vi både auktoriserade redovisningskonsulter och redovisningskonsulter med ambitionen att auktoriseras framöver. Alla arbetar enligt branschstandarden Rex, normgivande för god redovisningssed.

Det krävs både teoretisk utbildning och flerårig praktisk erfarenhet för att få bli auktoriserad redovisningskonsult. Läs mer om våra redovisningstjänster.

Vi på Accountor tycker det är viktigt att ha ett gott samarbete med våra kunders revisorer och jobbar gärna nära revisorerna. Självklart har vi många goda kontakter om ert företag behöver välja revisor. 

På Accountor arbetar många redovisningskonsulter runt om på våra kontor i Sverige. Söker du arbete som, redovisningskonsult kika in under våra lediga tjänster redovisningskonsult, vi söker ofta konsulter runt om på våra redovisningskontor i Sverige.

Hör av dig så berättar vi mer

 
 
Tags

Share