Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Fastighetsekonomi

Förmånsguide för bil eller fastighet i företaget

Förmånsguide för bil eller fastighet i företaget. Att köpa in en bil eller en fastighet i företaget, som sedan används privat, är en vanlig företeelse i små och medelstora företag. 

Du som driver en egen näringsverksamhet, tex i form av aktiebolag, där du själv är verksam och bidrar till vinstgenereringen räknas som anställd i företaget. Har du privat användning av en bil eller en fastighet som ägs av företaget så kommer det räknas som en skattepliktig förmån för dig.

När det gäller bilar och fastigheter finns en presumtion om att de används för privatbruk om dem finns disponibla för den anställde eller för dig som ägare till bolaget. Det är du som måste bevisa att ingen privat användning skett.

Kom ihåg att du har mycket att vinna på att själv upptäcka fel och rätta dem hos Skatteverket, innan Skatteverket inleder en granskning av ditt företag. Genom att rätta på eget initiativ kan du undkomma skattetillägg men då måste du skicka in din rättelse innan Skatteverket har ställt en fråga till dig eller på annat sätt gett dig anledning att anta att felet kommer att upptäckas.

Här kommer en översiktlig guide för vad som gäller kring förmånsbilar och fastigheter. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om bilar, fastigheter eller andra tillgångar som ägs av ditt företag!

Bilförmån - Vad är det? Regler och skatt

Förmånsguide bil

Om du använder en bil som du har tillgång till på grund av anställning för privata resor så är huvudregeln att denna användning utgör en skattepliktig förmån. Får du även drivmedel betalt så förmånsbeskattas även detta.

Privata resor eller tjänsteresor

Exempel på privata resor är resor till och från arbetet, resor för att hämta på förskola etc. Exempel på tjänsteresor är resor från tjänstestället (arbetsplatsen) till kunder eller leverantörer eller andra resor som sker på uppdrag av din arbetsgivare.

Bevisbörda

Om företagsbilen inte används privat eller om den används privat bara i ringa omfattning så ska du inte beskattas för någon förmån. Det är du som anställd som måste bevisa att bilen inte används för privata resor. Detta sker vanligtvis genom att en körjournal upprättas.

Privat användning i ringa omfattning

Med ringa omfattning menas:

  • användning vid ett fåtal tillfällen per år, maximalt tio körtillfällen, och
  • en sammanlagd årlig körsträcka på högst 100 mil.

Beskattningen beräknas utifrån en schablon

Bilens förmånsvärde beräknas utifrån bl.a. bilens nypris, extrautrustning och miljöklassning. På skatteverkets hemsida finns en tjänst som heter bilförmånsberäkning.

Bilens förmånsvärde justeras ner om bilen används för omfattande tjänstekörning.

Omfattande tjänstekörning

Som omfattande tjänstekörning räknas när den anställde kör minst 3 000 mil i tjänsten per år. Förmånsvärdet ska då reduceras till 75 procent av det fulla värdet. Även här gäller det att den anställde kan visa hur bilen använts genom en körjournal.

Taxibilar, servicebilar och lätta lastbilar

Vissa bilar anses ha begränsad privat nytta, dit räknas t.ex Taxibilar, servicebilar och lätta lastbilar. För dessa bilar kan förmånsvärdet justeras ner. Här krävs det att arbetsgivaren ansöker om justerat förmånsvärde hos Skatteverket.

Drivmedel för privata resor

Förmånen av fritt drivmedel beskattas separat, utöver förmånsvärdet för själva bilen. Drivmedelsförmån beräknas till marknadsvärde uppräknat med 1,2.

Avdrag för tjänsteresor

Om den anställde har en förmånsbil men betalar allt drivmedel själ har den anställde rätt till skattefri ersättning från arbetsgivaren för tjänsteresor om 6,50 per körd mil med dieselbil eller 9,50 per körd mil för andra drivmedel. Detta förutsätter att den anställde kan visa reseräkningar där det framgår syfte med resan samt körsträcka.

Andra utgifter som den anställde kan ha under tjänsteresor och som kan ersättas skattefritt av arbetsgivaren är:

  • parkeringsavgifter
  • trängselskatt
  • bro- och färjeavgifter.
Fastighet fastighetsfond

Förmånsguide Bostad

Om du som anställd får en bostad betald av arbetsgivaren räknas det som en beskattningsbar förmån. Förmånen beräknas till marknadspris, dvs den normala hyresnivån på orten.

Arbetsgivaravgifterna och preliminärskatteavdrag beräknas emellertid enligt en schablon som fastställs av Skatteverket. Det kan alltså förekomma att marknadsvärdet som den anställde ska ta upp i sin deklaration skiljer sig åt från schablonvärdet som arbetsgivaren har tagit upp i arbetsgivardeklarationen.

 

 

Nedsättning

Om den anställde betalar för bostaden med sin nettolön ska förmånsvärdet sättas ned i motsvarande mån.

Flera som delar på bostaden

Om det är flera som delar på bostaden ska förmånsvärdet delas upp mellan förmånshavarna

Tjänsteresa

Om arbetsgivaren betalar logi, t.ex hotellrum under tjänsteresa så är denna ersättning alltid skattefri.

Dispositionsrätt

En ägare till företaget beskattas för möjligheten att disponera en bostad, inte för det faktiska nyttjandet. Faktorer som anses hindra dispositionsrätten och därmed reducera förmånsvärdet är om bostaden används i näringsverksamheten, om den hyrs ut till utomstående eller om den används av andra anställda. Däremot ska förmånsvärdet inte reduceras på grund av omständigheter som att ett fritidshus inte används för att det inte är vinterbonat, dåligt väder, kort semester eller tillfällig sjukdom.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss så berättar vi

 
 
Tags

Share