Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
bilförmån vad är det skatt regler

Bilförmån - Definition, regler och skatt

Uppdatering 7 maj 2024

Skatteverket har uppdaterat i Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2024 vid värdering av bilförmån, börjar gälla 1 juni 2024.

Uppdatering 20 november 2023

Skatteverket har ändrat i föreskriften om nybilspris för bilar med tillverkningsår 2023 - du kan även räkna ut ditt bilförmånsvärde

Bilförmån värderas enligt en särskild schablon

Efter den 1 juli 2021 finns det tre olika beräkningsmodeller för värdering. Värderingen beror på när bilen togs i trafik:

 • Före 1 juli 2018
 • Från 1 juli 2018 - 30 juni 2021
 • Från den juli 2021
   

Uppdatering 8 november 2022

Klimatbonusen avskaffas. Det är för att kostnaden att äga och köra en klimatbonusbil närmar sig jämförbar med kostande för en bensin- eller dieselbil. Den som köper eller beställer en klimatbonusbil efter den 8 november 2022 kommer inte erhålla klimatbonus.

Laddning av elbil på arbetsplats är en skattepliktig förmån

Laddar du bilen på arbetsplatsen ska det beskattas som drivmedelsförmån. Hur värderar man förmånen av fritt drivmedel av el? Det är en uppgift som arbetsgivaren behöver ta reda på för varje bil, det beror på uppskattad åtgång av el per mil och marknadsvärdet på elen.

Förmånsbeloppet beror också på om det är fri el till en förmånsbil eller till en egen bil. Gäller det egen bil beräknas förmånen till belopp motsvarande marknadsvärdet, är det en förmånsbil beräknas förmånen till belopp motsvarande marknadsvärdet multiplicerat med 1,2. Läs mer om Drivmedelsförmån på Skatteverkets hemsida.

Uppdatering juli 2022

Förmånsvärde för elbilar, laddhybridbilar och gasbilar

I juli 2022 ändrades reglerna av nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar och laddhybrider som kan laddas från elnätet eller gasbilar. Denna lagändring gäller inte Elhybrider och etanoldrivna bilar. Beloppet på nedsättningen får inte överstiga 50 % av bilens nypris.

Schablonbelopp som ska användas vid nedsättning av bilförmånsvärde:
Elbil och vätgasbil: 350 000 kr
Laddhybrid: 140 000 kr
Gasbil: 100 000 kr

Räkna själv ut ditt förmånsvärde med Skatteverkets bilförmånsberäknare.

Uppdatering 30 december 2021

Skatteverket har nu publicerat föreskrifter för nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån. Bilar med tillverkningsår 2021 års kan du se här.

Bilförmåner för 2022

Skatteverket har också publicerat allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2022.

Publicerad 1 juli 2021

Bilförmån, förmånsvärdet kan höjas 25%

Bilförmån, ny regel trädde i kraft 1 juli 2021. Det gäller på bilar registrerade från den 1 juli 2021, bilar som är uttagna innan den 30 juni 2021 påverkas inte av förslaget.

Den nya regel kring bilförmån började gäller 1 juli 2021. I det nya förslaget på beräkning ändras det ränterelaterade och prisrelaterade beloppet för att mer träffa vad som är marknadsvärdet idag då kostnadsneutralitet ska finnas mellan lön och förmån även vid denna schablonberäkning. Med de nya reglerna kommer majoriteten av de med förmånsbil eller tjänstebil att få en höjning av förmånsvärdet. Det gäller de som registrerar sin förmånsbil efter 1 juli 2021. Bilar som är uttagna innan 30 juni berörs inte av nya regeln.

Nya bilförmånsvärdet beräknas till summan av:

 • 29% av ett prisbelopp
 • Ränterelaterat belopp. Bilens nybilspris multiplicerat med 70% av statslåneräntan och en (0,01) procentenhet
 • Prisrelaterat belopp. 13 % av nybilspriset
 • Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

Det extra lyxbiltillägget försvinner. (Det prisrelaterade beloppet är 13% av nybilspriset).

För en bil med ett nybilspris på till exempel 350 000 kr ökar förmånsvärdet med 34 % från cirka 51 500 kr till 68 900 kr per år. Vid 52 % i marginalskatt ökar förarens skattekostnad med cirka 9000 kr per år.

Vad är bilförmån/tjänstebil?

Hur beskattas jag och företaget för förmånen? Vi går igenom grunderna och svarar på de vanligaste frågorna om bilförmån för anställda och företagsägare.

Vad är bilförmån?

Bilförmån är en skattepliktig löneförmån som uppstår när du som anställd eller företagsägare använder företagets (ägda eller leasade) bil för privat körning. Undantag finns om du använder bilen i ringa omfattning, dvs. vid högst 10 tillfällen och max 100 mil per år. Även resor till och från arbetet, samt hemresor på helger från annan ort räknas vid bedömning om en bilförmån uppstått.

Bilförmån är skatt- och avgiftspliktig

När du haft en bilförmån ska du betala skatt för den och arbetsgivaren ska beräkna och betala arbetsgivaravgift. Samma sak gäller om du som äger aktiebolag har tjänstebil.

För att beräkna förmånsvärdet använder Skatteverket ett schablonsystem, som är tänkt att avspegla den kostnadsbesparing förmånstagaren får i och med bilförmånen. På Skatteverkets webbplats kan du enkelt göra beräkningen utifrån bilmodell, tillverkningsår och extrautrustning.

Gå vidare till bilförmånsberäkning hos Skatteverket » 

Körjournal

För att undvika förmånsbeskattning måste du kunna visa att bilen endast använts privat endast i ringa omfattning. Det säkraste sättet att bevisa det är genom att föra en noggrann körjournal över resorna.

Det finns ingen lagtext som beskriver innehållet i en körjournal. Skatteverkets rekommendation är att körjournalen innehåller följande uppgifter:

 • Mätarställning vid årets början respektive slut
 • Datum, mätarställning och adress vid resans start respektive avslut
 • Resans längd i kilometer
 • (Vid tjänsteärenden) Syfte och namn på besökta företag, platser och personer

Körjournaler kan föras elektroniskt eller på papper. Läs mer om körjournal på Skatteverkets webbplats »

Räkneexempel bilförmån (enligt regler från 1 juli 2021)

Gunilla har 35 000 kr i lön och en Volkswagen Passat GTE DSG, miljöbil, 2021 som tjänstebil. Eftersom Gunilla tar bilen till jobbet flera dagar i veckan är den privata körningen inte i ringa omfattning. Bilförmån uppkommer. Gunillas inkomstskattesats är 30 %.

Vi använder Skatteverkets beräkningsmodell och kommer fram till förmånsvärdet 4 570 kr per månad/ 54 845 kr per år. (Obs detta är utan tillägg för fordonsskatt ).

Lön 35 000 kr
Bilförmån 4 570 kr
Skatt för den anställde (35 000 + 4 570) x 0,30 = 11 871 kr
Nettolön 35 000 – 11 871  = 23 129 kr

FÖRETAGET SKA OCKSÅ BETALA ARBETSGIVARAVGIFT

(35 000 + 4 570) x 0,3142 = 12 432

Accountors skattekonsulter hjälper gärna dig som företagare att se över bästa lösningen för tjänstebilen.

Bilförmån med nettolöneavdrag

För dig som driver aktiebolag kan det vara fördelaktigt att höja bruttolönen istället för att ta tjänstebilen som en förmån. Genom att öka löneuttaget med förmånsbilens värde och bekosta bilen med skattade pengar höjer du utrymmet för utdelning till den lägre skattesatsen i 3:12-reglerna. Löneförmåner räknas nämligen inte in i löneunderlaget enligt fåmansbolagsreglerna.

En annan fördel med detta är att din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) ökar, vilket påverkar din ersättning vid föräldraledighet eller sjukdom. Löneförmåner räknas inte in i SGI.

Den skattemässiga effekten för både dig som person och bolaget blir densamma, oavsett om du väljer bilförmån eller ökar bruttolönen och bekostar bilen själv.

RÄKNEEXEMPEL

I exemplet ovan såg vi att den anställde (eller ägaren) fick 23 129 kr kvar efter skatt och bolaget fick betala 11 871 kr i arbetsgivaravgift. Nu provar vi att höja lönen och bekosta bilen med nettolön istället.

Ny bruttolön 35 000 kr + 4 570 kr (bilens förmånsvärde) = 39 570 kr
Skatt 39 570 x 0,3 = 11 871 kr
Nettolön 27 699 kr
Betalning till företaget för bilen 4 570  kr
Kvar i plånboken 23 129 kr dvs. samma som förut

FÖRETAGET BETALAR ARBETSGIVARAVGIFT

39 570 (35 000 + 4 570)  x 0,3142 = 12 432 kr dvs. samma som förut

Egentligen spelar det ingen roll om bilen betalas genom nettolöneavdrag eller med andra privata medel. Det viktiga är att förmånstagaren ersätter företaget för kostnaden. Värt att notera är att du fortfarande har en bilförmån som ska anges i kontrolluppgiften, men förmånsvärdet blir 0 kr.

Drivmedel

Om företaget betalar drivmedlet för privata resor räknas även detta som en förmån. Inkomstskatt och arbetsgivaravgifter ska då betalas för drivmedelsförmånen. Den anställde måste kunna bevisa hur stor andel av drivmedlet som använts i tjänsten – t.ex. med körjournal – för att undvika att förmånsbeskattas för allt drivmedel.

Faktorer som höjer förmånsvärdet

Extrautrustning som inte ingår i nybilspriset höjer förmånsvärdet.

Nedsättning vid omfattande tjänstekörning

I de fall tjänstekörningen överstiger 3000 mil per år sätts förmånsvärdet ner med 25 %.

Undantag för personal som har jour

Utöver användande av företagets bil i ringa omfattning finns undantag för personal som har jour. Vid jourtjänstgöring får en anställd ta hem bilen i max fyra dagar per månad, utan att det räknas som en förmån. Den som har veckojour var sjunde vecka eller mer sällan får ta hem bilen fler än fyra dagar, under enstaka månader. Men körningen ska då vara starkt begränsad till tjänsteärenden.

Läs mer om bilar och bilförmån på Skatteverket »

Nyfiken på hur vår experter inom skatt, redovisning och lön kan hjälpa dig? Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret

 
 
Tags

Share