Hoppa till huvudinnehåll
bilförmån vad är det skatt regler
Nyheter

Bilförmån - Definition, regler och skatt

Bilförmån, nytt förslag där förmånsvärdet kan höjas 25%

Bilförmån, det har kommit förslag på ny beräkning av bilförmån. Det gäller på bilar registrerade från den 1 juli 2021. Finansdepartementet har lämnat förslag, bilar som är uttagna innan den 30 juni 2021 påverkas inte av förslaget. Förslaget kan komma att höjas i genomsnitt med 25 %.

I det nya förslaget på beräkning ändras det ränterelaterade och prisrelaterade beloppet för att mer träffa vad som är marknadsvärdet idag då kostnadsneutralitet ska finnas mellan lön och förmån även vid denna schablonberäkning.

Nya bilförmånsvärdet beräknas till summan av:

 • 29% av ett prisbelopp
 • Ränterelaterat belopp. Bilens nybilspris multiplicerat med 70% av statslåneräntan och en (0,01) procentenhet
 • Prisrelaterat belopp. 13 % av nybilspriset
 • Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

Det extra lyxbiltillägget försvinner. (Det prisrelaterade beloppet är 13% av nybilspriset).

För en bil med ett nybilspris på till exempel 350 000 kr ökar förmånsvärdet med 34 % från cirka 51 500 kr till 68 900 kr per år. Vid 52 % i marginalskatt ökar förarens skattekostnad med cirka 9000 kr per år.

Text nedan från 2019-11-17

Vad är bilförmån/tjänstebil? Hur beskattas jag och företaget för förmånen? Vi går igenom grunderna och svarar på de vanligaste frågorna om bilförmån för anställda och företagsägare.

Vad är bilförmån?

Bilförmån är en skattepliktig löneförmån som uppstår när du som anställd eller företagsägare använder företagets (ägda eller leasade) bil för privat körning. Undantag finns om du använder bilen i ringa omfattning, dvs. vid högst 10 tillfällen och max 100 mil per år. Även resor till och från arbetet, samt hemresor på helger från annan ort räknas vid bedömning om en bilförmån uppstått.

Bilförmån är skatt- och avgiftspliktig

När du haft en bilförmån ska du betala skatt för den och arbetsgivaren ska beräkna och betala arbetsgivaravgift. Samma sak gäller om du som äger aktiebolag har tjänstebil.

För att beräkna förmånsvärdet använder Skatteverket ett schablonsystem, som är tänkt att avspegla den kostnadsbesparing förmånstagaren får i och med bilförmånen. På Skatteverkets webbplats kan du enkelt göra beräkningen utifrån bilmodell, tillverkningsår och extrautrustning.

Gå vidare till bilförmånsberäkning hos Skatteverket » 

Körjournal

För att undvika förmånsbeskattning måste du kunna visa att bilen endast använts privat endast i ringa omfattning. Det säkraste sättet att bevisa det är genom att föra en noggrann körjournal över resorna.

Det finns ingen lagtext som beskriver innehållet i en körjournal. Skatteverkets rekommendation är att körjournalen innehåller följande uppgifter:

 • Mätarställning vid årets början respektive slut
 • Datum, mätarställning och adress vid resans start respektive avslut
 • Resans längd i kilometer
 • (Vid tjänsteärenden) Syfte och namn på besökta företag, platser och personer

Körjournaler kan föras elektroniskt eller på papper. Läs mer om körjournal på Skatteverkets webbplats »

Räkneexempel bilförmån (enligt regler från 191127)

Gunilla har 35 000 kr i lön och en Volkswagen Passat Sportcombi GTE, miljöbil, 2019 som tjänstebil. Eftersom Gunilla tar bilen till jobbet flera dagar i veckan är den privata körningen inte i ringa omfattning. Bilförmån uppkommer. Gunillas inkomstskattesats är 30 %.

Vi använder Skatteverkets beräkningsmodell och kommer fram till förmånsvärdet 2 640 kr per månad/ 31 679 kr per år.

Lön 35 000 kr
Bilförmån 2 640 kr
Skatt för den anställde (35 000 + 2 640) x 0,30 = 11 292 kr
Nettolön 35 000 – 11 292 = 23 708 kr

FÖRETAGET SKA OCKSÅ BETALA ARBETSGIVARAVGIFT

(35 000 + 2 640) x 0,3142 = 11 826

SAMT LÄMNA KONTROLLUPPGIFTER

Antal månader personen haft förmånsbil 12
Lön 35 000 x 12 månader = 420 000 kr
Bilförmån 2  640 x 12 månader = 31 679 kr
Förmånsbilens kod 19VW059 (framgår av bilförmånsberäkningen på Skatteverkets webb)

Accountors skattekonsulter hjälper gärna dig som företagare att se över bästa lösningen för tjänstebilen.

Bilförmån med nettolöneavdrag

För dig som driver aktiebolag kan det vara fördelaktigt att höja bruttolönen istället för att ta tjänstebilen som en förmån. Genom att öka löneuttaget med förmånsbilens värde och bekosta bilen med skattade pengar höjer du utrymmet för utdelning till den lägre skattesatsen i 3:12-reglerna. Löneförmåner räknas nämligen inte in i löneunderlaget enligt fåmansbolagsreglerna.

En annan fördel med detta är att din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) ökar, vilket påverkar din ersättning vid föräldraledighet eller sjukdom. Löneförmåner räknas inte in i SGI.

Den skattemässiga effekten för både dig som person och bolaget blir densamma, oavsett om du väljer bilförmån eller ökar bruttolönen och bekostar bilen själv.

RÄKNEEXEMPEL

I exemplet ovan såg vi att den anställde (eller ägaren) fick 23 663 kr kvar efter skatt och bolaget fick betala 11 874 kr i arbetsgivaravgift. Nu provar vi att höja lönen och bekosta bilen med nettolön istället.

Ny bruttolön 35 000 kr + 2 640 kr (bilens förmånsvärde) = 37 640 kr
Skatt 37 640 x 0,3 = 11 292 kr
Nettolön 26 248 kr
Betalning till företaget för bilen 2 640 kr
Kvar i plånboken 23 708 kr dvs. samma som förut

FÖRETAGET BETALAR ARBETSGIVARAVGIFT

37 640 x 0,3142 = 11 292kr dvs. samma som förut

Egentligen spelar det ingen roll om bilen betalas genom nettolöneavdrag eller med andra privata medel. Det viktiga är att förmånstagaren ersätter företaget för kostnaden. Värt att notera är att du fortfarande har en bilförmån som ska anges i kontrolluppgiften, men förmånsvärdet blir 0 kr.

Drivmedel

Om företaget betalar drivmedlet för privata resor räknas även detta som en förmån. Inkomstskatt och arbetsgivaravgifter ska då betalas för drivmedelsförmånen. Den anställde måste kunna bevisa hur stor andel av drivmedlet som använts i tjänsten – t.ex. med körjournal – för att undvika att förmånsbeskattas för allt drivmedel.

Faktorer som höjer förmånsvärdet

Extrautrustning som inte ingår i nybilspriset höjer förmånsvärdet. Exempel på sådan utrustning är:

 • Automatisk växellåda
 • Automatisk parkeringshjälp
 • Extraljus
 • Sollucka
 • Eljusterbara säten
 • Dragkrok
 • Vinterdäck
 • Takräcke
 • Läderklädsel
 • Personlig bilskylt
 • DVD-spelare
 • GPS-navigator

Om bilens totala inköpspris överstiger 7,5 prisbasbelopp höjs förmånsvärdet med 20 %.

Nedsättning vid omfattande tjänstekörning

I de fall tjänstekörningen överstiger 3000 mil per år sätts förmånsvärdet ner med 25 %.

Undantag för personal som har jour

Utöver användande av företagets bil i ringa omfattning finns undantag för personal som har jour. Vid jourtjänstgöring får en anställd ta hem bilen i max fyra dagar per månad, utan att det räknas som en förmån. Den som har veckojour var sjunde vecka eller mer sällan får ta hem bilen fler än fyra dagar, under enstaka månader. Men körningen ska då vara starkt begränsad till tjänsteärenden.

Läs mer om bilar och bilförmån på Skatteverket »

Nyfiken på våra tjänster?

Om formuläret nedan inte laddas kan du komma till det genom att klicka här.

Tags

Share