Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter

Förnybar energi - går bättre än förväntat

Mycket händer inom förnybar energi vilket är positivt för oss alla. Förnybar energi är energi som kommer från förnyelsebara källor. Källor som baseras på solens strålning, direkt eller indirekt, och i och med detta förnyas i samma takt som de används. Till förnybar energi räknas bland andra vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Att det är stor aktivitet inom området är även positivt för Sveriges mål år 2040 om att ha 100 % förnybar energi. Det gemensamma målet med Norge inom elcertifikatsystemet om 46,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2030 bedöms nås nu i dagarna. Hurra!

Vår miljö idag och i framtiden tycker vi är viktig. Så vi vill uppmärksamma detta och säga bra jobbat till branschen och till våra kunder som arbetar med detta, t ex:

Arise, som är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom förnybar energi. Arise hanterar hela värdekedjan. Allt från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av förnybar elproduktion. Arise blev 2010 noterat på Nasdaq Stockholm.

OX2, som utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid.

Hexicon, som utvecklar flytande vindkraftparker och designar flytande plattformar för vindkraft med dubbla turbiner. Den flytande tekniken gör att plattformarna kan anpassas till vindriktningen, vilket maximerar effektiviteten.

Tags

Share