Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
HR trender

HR-trender 2022 - Framtiden för HR-arbete och pandemins effekter på arbetslivet

Hur ser framtidens HR-arbete ut?

Detta är tredje gången Accountor i Finland undersöker framtidens HR-arbete i en studie i samarbete med Haaga-Helia University of Applied Sciences. Syftet är att undersöka effekterna av internationella, sociala, ekonomiska samt affärsmässiga förändringar på organisationer och HR-funktionens arbete och roll i organisationer.

Studien involverade 176 HR-personer som tillfrågades om sin syn på sitt företags status och hur den kommer att förändras de närmaste tre åren. Vi har valt att dela med oss av svaren då de verkar stämma väl överens med situationen även i Sverige.

Utifrån svaren har vi sammanställt totalt fem viktiga HR-trender.

Feil bedriftsinfo på proff

TREND 1: Socialt ansvarstagande har kommit för att stanna

Socialt ansvarstagande och hållbar utveckling är inga nya fenomen, så att de lyftes fram var inte förvånande. Forskningen tyder på att deras betydelse kommer att öka ytterligare under de kommande åren.

Om 2-3 år uppskattas effekterna av socialt ansvarstagande och hållbarhet ha större inverkan på företagets beslut och verksamhet.

79 procent av de tillfrågade tror att synligheten för värden för socialt ansvarstagande i näringslivet kommer att öka, det är 9 procent fler än i förra årets undersökning.

Effekten av hållbar utveckling på företagets beslut bedöms också få en starkare påverkan inom alla områden (ekonomiska, ekologiska, sociala och mänskliga) jämfört med förra årets undersökningsresultat.

TREND 2: Betydelsen av distansarbete och flexibilitet växer

Distansarbete infördes hos många företag på grund av den exceptionella situationen med Covid 19, och dess betydelse har starkt betonats under 2020.

Nästan 80% av de som svarande på den öppna frågan nämnde specifikt att distansarbete hade påbörjats eller ökat hos företaget under denna exceptionella situation och uppskattade att detta sätt att arbeta skulle fortsätta att öka i framtiden.

Intressant är att hälften av de tillfrågade tror att distansarbete kommer öka produktiviteten i arbetet inom 2-3 år. Speciellt de som arbetar i mindre företag med färre än 50 anställda bedömer att produktiviteten för distansarbete kommer att öka. Två tredjedelar av respondenterna tror också att arbetstidsflexibiliteten kommer att öka de närmaste åren.

Kvadrat_gem
kvadrat_tvål

TREND 3: Självledarskap och individens betydelse ökar

Självledarskap har länge varit en av de viktigaste trenderna i arbetslivet. I praktiken innebär detta att mer ansvar flyttas över till individer och team.

Resultaten av undersökningen tyder på att de anställdas inflytande kommer att öka inom en snar framtid. De kommande åren tror respondenterna att de kommer kunna påverka, t.ex. arbetsinnehåll, systemutveckling och organisationsförändring mer än de kan idag.

Lednings- och HR-experter, å andra sidan, uppskattar att personalstyrkan kommer utvecklas mest när det gäller arbetsmetoder och feedback.

Samtidigt spelar utvecklingen av individuella färdigheter en allt viktigare roll.

Så många som 76 procent av respondenterna tror också att den anställdas ansvar för sitt eget lärande kommer att öka från nuvarande nivå. Majoriteten av respondenterna antar också att det kommer att finnas mer stöd för anställdas egenföretagande i framtiden.

TREND 4: Digitalisering påverkar många nivåer

Situationen orsakad av pandemin har påskyndat digitaliseringen i många företag.

Respondenterna tror att utvecklingen gällande digitalisering, automatisering och robotisering kommer att ha en betydande inverkan på arbetet inom HR inom 2-3 år, t.ex. underlätta det dagliga arbetet genom att eliminera manuella arbetssteg, effektivisera och påskynda processer och databehandling.

Denna utveckling frigör i sin tur HR-tid för andra saker, som planering, coachning och utveckling, samtidigt som HR-rollen förändras.

Användningen av sociala medier i rekryteringsprocessen beräknas öka kraftigt, vilket visa på vikten av företags arbetsgivarimage i kommunikationen.

Dessutom förväntades användningen av mobilapplikationer inom HR-arbetet öka inom en snar framtid.

lönehantering löneoutsourcing
Årsbokslut hjälp

TREND 5: Den viktigaste informationen i organisationer flyttas till elektroniska plattformar

Den femte trenden, som redan var tydlig i förra årets studie, avser lokalisering av och digitalisering av information.

En signifikant skillnad från föregående års undersökning är att organisationens viktigaste plats för information enligt respondenterna inte längre finns hos människorna utan på en elektronisk plattform.

I en undersökning som genomfördes 2019 ansåg så många som 88 procent av de tillfrågade att den viktigaste informationen om en organisation fortfarande finns hos människor.

I en ny undersökning uppskattar 86 procent av de tillfrågade att den viktigaste informationen i ett företag i allt högre grad lagras på en elektronisk plattform.

Pappersdokumentets popularitet minskar fortfarande och det ser ut som cirkulationen av pappersdokument kommer att fortsätta att minska.

Effekten av Covid-19-pandemin

År 2020 var i många avseenden ett exceptionellt år. Coronapandemin, som skakade världen, revolutionerade vardagen för människor, företag och organisationer på kort tid och därmed sätten de arbetar på. I en kris var många företag tvungna att byta till distansarbete - en förändring som medförde olika utmaningar.

Undersökningen visade tydligt effekterna av pandemin vid införandet av nya åtgärder och i ökad arbetsbelastning, rapportering och digitalisering av HR-arbetet. De största utmaningarna var relaterat till trivsel på jobbet, introduktion, utbildning och intern kommunikation inom företaget.

Även om den plötsliga övergången till distansarbete krävde en ansträngning från företagets ledning, personal och HR, tyder svaren också på att den exceptionella situationen accelererade utvecklingen i företagen.

De positiva effekterna av denna exceptionella situation kan ses i ökad digitalisering, ökad beredskap för förändring, ökningen av mjuka värden och ömsesidig uppskattning, samt ökat förtroende för personalhantering, vars betydelse betonades under denna kris.

Vi hjälper dig med HR-tjänster, lön och redovisning! Fråga oss gärna.

 
 
Tags

Share