Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Inflation företag företagare

Inflation & företag – hur kan du som företagare minska risken?

Inflationen är hög - det finns saker som du som företagare kan göra för att minska riskerna för ditt företag när inflationen är hög.

Vad kan företag göra när inflationen är hög?

Inflationen påverkar alla, såväl företag som privatpersoner. Inflation innebär kostnadsökningar som även betyder högre kostnader för företag genom t ex ökade priser på material, högre energikostnader samt högre löner. Detta är utmanande för det påverkar företagens kassaflöden samt företagens marginaler och kan göra det svårare att gå med vinst.

Det finns dock saker som du kan göra för att minska riskerna för ditt företag när inflationen är hög. Här är några tips från oss på Accountor:

10 tips på vad företag kan göra för att minska riskerna när inflationen är hög

 1. Budgetera: Det är viktigt att tänka framåt och det är enklare om du har en budget där du tar hänsyn till eventuella kostnadsökningar på grund av inflationen. Genom att ha en budget kan du planera och hantera dina utgifter och säkerställa att du har tillräckligt med likvida medel för att klara av eventuella kostnadsökningar. 
   
 2. Var kostnadsmedveten. Se över och följ upp dina kostnader.
   
 3. Förhandla om priser och avtal med dina leverantörer. Du kan förhandla med dina leverantörer om priser och avtal, för att minska risken för högre kostnader på grund av inflationen.
   
 4. Har företaget likvida medel som inte behövs inom den närmaste framtiden, se över var dessa är placerade, vilken typ av konto och kontots ränta. Alternativt investera dem – i företaget eller externt.
   
 5. Säkra så betalningar från kunder kommer in i tid. Se över rutiner och den interna hanteringen av skulder och kreditrisk.
   
 6. Effektivisera: Finns det funktioner/moment du kan ta bort, eller som du kan göra effektivare. Det kan vara värt att titta på att outsourca delar av de arbetsuppgifter du ansvarar för. Då blir kostnaden mer förutsägbar, du kan enklare anpassa funktionen efter ditt behov utan att du sitter med mer personal. Digitalisera så mycket som möjligt - både flöden och processer, detta hjälper till att effektivisera.
   
 7. Justera dina priser: Se om du behöver justera dina priser för att reflektera ökade kostnader på grund av inflationen. Men se till att balansera prisjusteringarna med kundernas betalningsvilja för att undvika att förlora kunder. Tänk på att även dina kunder är kostnadsmedvetna i dessa tider.
   
 8. Analysera lönsamheten på dina produkter och tjänster. Satsa mer på de produkter eller tjänster som efterfrågas mest och har högst lönsamhet.
   
 9. Diversifiera ditt sortiment: Genom att anpassa ditt erbjudande samt erbjuda flera produkter och tjänster kan du minska risken för att ditt företag påverkas negativt av inflationen på en specifik produkt eller tjänst.
   
 10. Följ inflationstrender och gör justeringar när det behövs för att säkerställa en sund ekonomisk ställning för ditt företag.

Detta är endast några generella tips och givetvis inte heltäckande. Prata med din redovisningskonsult om du önskar specifik rådgivning kring ditt företags situation. Hälsosamma företag är viktigt och redovisning, skatterådgivning och lönehantering är vår expertis.

Outsourca? Vi hjälper dig med företags- och skatterådgivning. Kontakta oss.

 
 
Tags

Share