Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Ingen särskild löneskatt för anställda som fyllt 65 år

Ingen särskild löneskatt för anställda som fyllt 65 år vid början av 2019

Från 1 juli 2019 ska inte längre särskild löneskatt på ersättning betalas ut till personer som fyllt 65 år vid början av 2019. De nya reglerna gäller för all ersättning som betalas ut för utfört arbete från och med den 1 juli 2019.

Ålderspensionsavgiften är 10,21 procent och ska betalas för dem som är födda mellan 1938 och 1953.

Du betalar alltså inga avgifter om personen är född 1937 eller tidigare.

Riksdagen har beslutat att särskild löneskatt på 6,15% ska slopas för de som är födda 1953 och tidigare för ersättningar som betalas ut från och med 1 juli.

Vad är särskild löneskatt?

Särskild löneskatt finns i två olika former: särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) och särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Denna skatt ersätter egenavgift eller arbetsgivaravgift, och den är statlig.

SLF betalas även på överföringar till vinstandelsstiftelser och på utbetalningar enligt vissa kollektiva försäkringar: avtalsförsäkringar och vinstandelsstiftelser. Detta gör att några försäkringsföretag som betalar ut vissa avtalsförsäkringar och arbetsgivare som gör avsättning till vinstandelsstiftelse också ska betala särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, SLF.

Särskild löneskatt för pensionskostnader (SLP) ska du betala på företagets kostnader för pensionsförmåner till de anställda, se nedan. Avgiftssatsen är 24,26 procent.

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster (SLF) har två olika procentsatser. Till personer som vid årets ingång fyllt 65 år betalar du SLF med en lägre procentsats på ersättningar. Redovisning av detta görs i företagets arbetsgivardeklaration.

Vad räknas in i särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ?

Följande avgifter ingår i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP):

  • Avtalspension SAF-LO
  • Deltidspensionsavsättning
  • Extra pensionsavsättning
  • Livsarbetstidspension
  • Arbetstidspension
  • Extra pensionspremie
  • Premiebefrielseförsäkring

För att få fram underlaget för skatten summerar de belopp som företaget har betalat för pensionspremierna enligt punkterna ovan. 

Kontakta oss gärna

Tags

Share